Kaplnka na Krížovej oslovila architektov

Kaplnka Vzkriesenia a krížová cesta na Kvetnici sa stali lauerátom Ceny ARCH 2017.

Kaplnka Vzkriesenia na vrchole Krížová nad popradskou Kvetnicou. Snímka: rov

Vo štvrtok bola v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží v Bratislave slávnostne vyhlásená Cena ARCH 2017. Laureátom Ceny ARCH 2017 sa stala Kaplnka Vzkriesenia a krížová cesta na vrchu Krížová v Kvetnici pri Poprade (na snímke), ktorých autorom je mladý popradský architekt Samuel Netočný. O udelení Ceny rozhodovala v dňoch 11. až 13. septembra medzinárodná porota v zložení Andrea Bacová (šéfredaktorka časopisu ARCH, Slovensko), Krzysztof Ingarden (Poľsko), Kornel Kobák (Slovensko), Rainer Köberl (Rakúsko) a Kamil Mrva (Česká republika). Galavečer mal slávnostnejšiu atmosféru ako po iné roky, keďže Cena ARCH bola udelená už po dvadsiaty raz. Zúčastnení hostia mali možnosť zhliadnuť v rámci videoprojekcie aj rekapituláciu diel a ich autorov, ktorí Cenu ARCH získali počas celej jej histórie.

Kaplnka je príkladom citlivého prístupu

„Je to typ Gesamtkunstwerku – všetko zapadá do všetkého, interiér s exteriérom, forma budovy s jej perfektnou polohou na kopci, trochu pod vrcholom… Dobrým aspektom tohto projektu je aj to, že ho možno vnímať a chápať ako súčasť lokálnej kultúry, ale aj univerzálne. V tomto ohľade prekračuje hranice lokálnosti, čo skutočné umenie aj robí,“ povedal o víťaznom projekte člen poroty Krzysztof Ingarden. Doplnila ho aj Andrea Bacová: „Architektovi nešlo o žiadnu sebaprezentáciu, naopak, dokázal sa úplne odosobniť od vlastných ambícií, čo ho priviedlo k čistej a zrozumiteľnej forme, v ktorej vyniká myšlienka životnej cesty človeka so všetkým, čo k nej patrí. Architektúra sa v tomto prípade stáva viacvýznamovým symbolom.“ Podľa Kornela Kobáka architekti majú výsadu privlastňovať si prázdny priestor a vypĺňať ho plodmi vlastných myšlienok. Kaplnka je pre neho príkladom výnimočne citlivého uchopenia tejto výsady.

Víťazný projekt pokoril aj Nitriansky hrad

O cenu ARCH v tomto roku súperili Dom v Dome v Bernolákove, Dom pri jazere vo Vojke nad Dunajom, Pavilón na námestí v Žiari nad Hronom, Prestavba stodoly na rekreačný dom v Brestovci, Hájpark – 1. etapa v Bratislave, Obnova ortodoxnej synagógy v Bardejove, Nova Village v Dunajskej Strede, Prezentácia stredovekej fresky v katedrále Nitrianskeho hradu a Castellum Cafe na Nitrianskom hrade. Cenu ARCH od roku 1998 udeľuje odborný časopis ARCH o architektúre a inej kultúre. Zámerom Ceny je vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény a prispieť tak k jej ďalšej kultivácii. Nominácie na Cenu ARCH udeľuje každoročne redakčná rada časopisu, ktorú tvoria významné osobnosti slovenskej a stredoeurópskej architektonickej scény. Nominované môžu byť výlučne diela, ktoré boli v uplynulých dvanástich mesiacoch publikované na stránkach tohto periodika. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Andrej Kiska.

Rastislav Ovšonka