Koniec zápcham? Sledujte a dodržiavajte značky

Polícia upozorňuje na problémy pri prechádzaní križovatiek.

Striedavé radenie je nejaký čas aj pri zimnom štadióne v Poprade. Snímka: rov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade vyzýva všetkých vodičov na dôsledné dodržiavanie ustanovení zákona o cestnej premávke. Osobitne však upozorňuje na ustanovenie, podľa ktorého vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke. Toto pravidlo neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava.

Problémový úsek pri štadióne

K takýmto situáciám dochádza najmä v čase rannej či poobedňajšej špičky, hlavne v mestách, kde sa tvoria kolóny áut. Osobitne to platí v Poprade na ceste I/66 na križovatkách s Továrenskou, Športovou a Levočskou ulicou (pri zimnom štadióne). „Ide o krátke medzikrižovatkové úseky, v ktorých vzniká tento problém,“ informovala Andrea Čubanová z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade. Autá, ktoré zastavia v križovatke, následne bránia prejazdu križovatkou ostatných vozidlám, idúcim z ďalších smerov, a tak dochádza k zablokovaniu celej križovatky.

Striedavé radenie je aj pri výjazde z Popradu smerom na Svit. Snímka: rov

Nezabúdajte na povinné striedavé radenie

Polícia tiež upozorňuje na potrebu dôsledného dodržiavania príkazu trvalého zvislého dopravného značenia o striedavom radení. Toto dopravné značenie vyznačuje miesto, kde pri súbežnej jazde platí striedavé radenie pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu. Ide o tzv. zipsové radenie vozidiel. V Poprade je takéto dopravné značenie na ceste I/66 pri zimnom štadióne, pred križovatkou so Športovou ulicou a tiež na ceste I/18 na križovatke s Teplickou cestou, pri nákupnej zóne v západnej časti mesta Poprad. Za porušenie zákona o cestnej premávke môže vodič dostať pokutu aj niekoľko desiatok eur, ak by išlo o závažné porušenie pravidiel.

Vidieť a byť videný

Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla a používali predpísané osvetlenie. Podľa zákona o cestnej premávke, vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené. Taktiež platí, že predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo za dažďa.

(rov)