Kraj hľadá naj v cestovnom ruchu, Poprad novú tvár námestia

Odhalili lupiča z Popradu

Len 20-ročný Popradčan mal v stredu 22. novembra prepadnúť na Francisciho ulici v Poprade 48-ročnú ženu zo Spišskej Novej Vsi. Žena išla ráno o 4.35 h do práce. Krátko nato k nej zozadu priskočil obvinený a ťahal jej tašku. Žena spadla na zem, kde ju obvinený začal ťahať po zemi asi 20 metrov a opakoval jej, aby mu dala svoju tašku, lebo ju podreže. Násilník ju kopol do hlavy a brucha. Keď poškodená začala kričať o pomoc, muž bez tašky utiekol. Policajti už o 7.40 h podozrivého zadržali.

Uzávierka Košickej brány onedlho skončí

Uzávierka miestnej komunikácie na Košickej ulici v Levoči potrvá do 15. decembra. Dôvodom sú nepredvídané statické poruchy, ktoré sa prejavili pri rekonštrukcii Košickej brány. Mestská hromadná doprava bude do uvedeného termínu premávať po obchádzkovej trase. Obchádzková trasa je vedená po štátnej ceste I/18 a miestnych komunikáciách na Vysokej a Novej ulici. V prípade ukončenia stavebných prác v skoršom termíne bude premávka na Košickej ulici bezodkladne obnovená.

Laureáti ceny mesta sú známi

Laureátmi Cien mesta Stará Ľubovňa za rok 2017 sa stali Michal Hutník in memoriam a Vladimír Buvalič. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na ostatnom zasadnutí. Primátor Ľuboš Tomko sa rozhodol udeliť Cenu primátora Františke Marcinovej, Anne Opinovej, Františke Šipošovej, Františkovi Vorobeľovi a Márii Vyšovskej. Ocenenia budú laureátom odovzdané na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 6. decembra v obradnej sieni mestského úradu.

Hľadajú ľudí do poriadkovej služby

Mesto Poprad hľadá šesť pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby. Žiadosti o zamestnanie je potrebné na mestský úrad poslať najneskôr do 1. decembra. Výberové konanie sa uskutoční 8. decembra. Predpoklady pre túto prácu sú okrem veku minimálne 18 rokov aj ukončená povinná školská dochádzka a záujemca nesmie byť odsúdený za trestné činy proti životu a zdraviu a akýkoľvek zločin. Úspešní uchádzači by mali do práce nastúpiť od nového roku.

Spolupráca s vysokou školou

Najbližší pondelok 4. decembra v Kežmarku slávnostne podpíšu Memorandum o spolupráci Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy v Bratislave a mesta Kežmarok. V Kežmarku tak poslucháči po novom budú môcť vybaviť niektoré náležitosti súvisiace s ich štúdiom. „Chceme takto prinavrátiť do Kežmarku aj vysoké školstvo,“ zhodnotil tento krok primátor mesta Ján Ferenčák.

Hľadá sa „naj“ v cestovnom ruchu

Do konca novembra môžete nominovať osobnosti, organizácie, produkty, zariadenia a zamestnancov, ktorí prispievajú k rozvoju turizmu na ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. O osobnosti a produkte rozhodne komisia. Naj zariadenie a zamestnanca si bude môcť určiť verejnosť v online hlasovaní od 14. decembra do 14. januára. Odovzdávanie ocenení sa uskutoční 25. januára. Podrobnosti nájdu záujemcovia na stránke Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Uctili si obete dopravných nehôd

V nedeľu sa v kostole na evanjelickom cintoríne na sídlisku Pri prameni v Levoči uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd za účasti policajtov, hasičov, záchranárov a verejnosti. Deň pamiatky obetí dopravných nehôd sa prvýkrát konal v roku 1993 vo Veľkej Británii. Zámerom Dňa je upozorniť na dôsledky nezodpovedného správania sa na cestách, uctiť si obete dopravných nehôd ako aj upozorniť na ťažké emočné a ekonomické dôsledky týchto nehôd.

Chystajú rekonštrukciu námestia

Mesto Poprad pripravuje medzinárodnú architektonickú súťaž na rekonštrukciu centra mesta. Samotná súťaž by mala byť dvojkolová, do druhého kola by mali postúpiť tie návrhy, ktoré ponúknu najlepšie čiastkové riešenia. Centrum mesta predstavuje priestor, v ktorom je potrebné súťažou riešiť viacero funkcií a potrieb jednotlivých záujmových skupín. Všetky podmienky a podklady chce mať mesto skompletizované do konca roka tak, aby ich mohla odsúhlasiť Rada pre priestorové plánovanie a komisia výstavby.

Bezdomovci priložili ruku k dielu

Mesto Poprad získalo z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dotáciu vo výške tritisíc eur v rámci programu Podpora rozvoja sociálnych služieb. Tieto prostriedky využije na výmenu podláh a dverí v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb na Levočskej ulici. V súvislosti s pripravovanými opravami klienti nocľahárne vypratali priestory, vymaľovali ich, a tak ich pripravili na výmenu podláh a dverí. V nocľahárni je momentálne 35 klientov, v stane ďalších osem klientov.

Pripravili Mikulášsku kvapku krvi

Slovenský Červený kríž v Poprade v spolupráci s popradským pracoviskom Národnej transfúznej stanice a mestom Poprad pripravili Mikulášsku kvapku krvi. Najvzácnejšiu tekutinu môžete darovať v utorok 5. decembra od 7.00 do 12.00 h v priestoroch Mestského úradu v Poprade. Organizátori pozývajú všetkých, ktorí môžu a chcú darovať krv, aby tak pomohli tým, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú.