Lekári si nechcú vyberať medzi živým pacientom a obhliadkou mŕtveho

Lekár počas služby na pohotovosti neraz odíde z ambulancie, aby obhliadol mŕtve telo. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje novelu zákona, podľa lekárov však nič nerieši.

Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci môže ostať kvôli obhliadke mŕtveho tela bez lekára. Snímka: Peter Marko

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) organizuje petíciu za oddelenie zdravotnej starostlivosti od prehliadok mŕtvych tiel. Povinnosť obhliadať mŕtve telá vyplýva zo zákona všeobecným lekárom, ktorí sú však v tom istom čase povinní zabezpečovať zdravotnú starostlivosť aj svojim živým pacientom v ordináciách. Tak sa stáva, že lekár slúžiaci „pohotovosť“ v Kežmarku odchádza obhliadnuť mŕtve telo napríklad v Zamagurí a mimo ambulancie môže byť aj dve hodiny. Na jednej strane je neetické nechávať čakať pozostalých, na druhej strane môže lekára potrebovať pacient s vážnym zdravotným problémom.

Ministerstvo tvrdí opak

„Návrh zákona, o ktorom bude parlament hlasovať koncom novembra, definuje povinnosť všeobecného lekára vykonať prehliadku mŕtveho tela bezodkladne. Nesúhlasíme, aby bolo právne postavenie ošetrenia živého pacienta rovnocenné s prehliadkou mŕtveho tela. Problémom je fakt, že zmenou legislatívy sa zakotví sankcionovateľná povinnosť vykonať prehliadku mŕtveho, “ vraví všeobecný lekár Peter Marko, ktorý má ordináciu vo Veľkej Lomnici.

„Ministerstvo zdravotníctva v návrhu zákona smeruje k profesionalizácii tejto služby a  zásadnému odbremeneniu lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť.“

 

Zuzana Eliášová
hovorkyňa ministerstva zdravotníctva

Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej je však zámer novely inde. „Ministerstvo zdravotníctva v návrhu zákona v žiadnom prípade nedalo všeobecným lekárom povinnosť prioritne vykonávať prehliadky mŕtvych tiel, práve naopak – smerujeme k profesionalizácii tejto služby a  zásadnému odbremeneniu lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť,“ uviedla pre Podtatranské noviny Z. Eliášová. Prehliadky mŕtvych bude zabezpečovať organizátor, ktorý vzíde z verejného obstarávania. To bude realizovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pre každý samosprávny kraj samostatne. Organizátor môže zazmluvniť tak všeobecných lekárov, ako aj lekárov-špecialistov.

„Na ministerstve vedia veľmi dobre, že nezvládli zastrešenie obhliadok mŕtvych prostredníctvom profesionálnych koronérov. Hľadajú zákonnú formu, ako donútiť lekárov na vykonávanie prehliadok na úkor živých pacientov.“

 

Peter Marko
všeobecný lekár

Spoliehajú na dobrovoľníkov

Na území samosprávneho kraja, kde verejné obstarávanie nebude úspešné, budú prehliadky mŕtvych tiel vykonávať tí lekári, ktorí sa dobrovoľne prihlásia. „Až v prípade, že lekárov, ktorí chcú vykonávať prehliadky mŕtvych tiel na báze dobrovoľnosti nebude dostatočný počet a služby na celý mesiac tak nebudú dostatočne pokryté, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou tento rozpis doplní všeobecnými lekármi. V prípade všeobecných lekárov teda ide až o posledný stupeň zabezpečenia tejto služby, pričom každý lekár bude o zaradení v takomto prípade informovaný mesiac vopred,“ zdôrazňuje Z. Eliá­šová. Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že vzhľadom na navrhované podstatné zvýšenie úhrady za prehliadku mŕtveho tela bude o túto službu medzi lekármi dostatočný záujem.

Ministerstvo podľa lekárov nereflektuje reálny stav

Podľa Petra Marka však v konečnom dôsledku príde k poslednému stupňu riešenia prehliadok mŕtvych tiel. Podľa jeho slov sa určite nenahlási dobrovoľne toľko lekárov, aby pokryli všetky služby.

Peter Marko. Snímka: archív

„Na milión percent. Keby ministerstvo zdravotníctva vedelo, aká je situácia v teréne a keby komunikovalo s ľuďmi, ktorí sedia v ambulanciách, pochopili by, že je nedostatok lekárov. Na ministerstve vedia veľmi dobre, že nezvládli zastrešenie obhliadok mŕtvych prostredníctvom profesionálnych koronérov. Hľadajú zákonnú formu, ako donútiť lekárov na vykonávanie prehliadok na úkor živých pacientov,“ tvrdí P. Marko. Lekári preto v petícii žiadajú, aby prehliadky mŕtvych tiel zabezpečoval a vykonával v plnej réžii ÚDZS prostredníctvom jeho zamestnancov, konzultantov a externých spolupracovníkov. Parlament bude o tejto otázke rokovať 28. novembra.

Jana Tomalová