Poštová pocta Majstrovi Pavlovi

V Bazilike sv. Jakuba v Levoči minulý týždeň slávnostne uviedli novú poštovú známku s motívom z hlavného oltára.

Známka, obálka prvého dňa vydania i príležitostná pečiatka boli vďačným objektom záujmu nielen zberateľov. Snímka: rov

Pri príležitosti 500. výročia ukončenia hlavného oltára v Bazilike sv. Jakuba v Levoči Majstrom Pavlom, vydala Slovenská pošta novú známku. „Túto emisiu iniciovalo mesto Levoča a historik Ivan Chalupecký, ktorý celé svoje vedecké dielo zasvätil životu a dielu Majstra Pavla. Pošta rada uvítala tento návrh aj v rámci 500. výročia dokončenia oltára sv. Jakuba,“ uviedol vedúci Poštovej filatelistickej služby Martin Vančo.

O známku i obálku prvého dňa vydania bol v Levoči veľký záujem. Snímka: rov

Ide o najväčší hárček z oceľorytiny na svete

Na známke sa nachádza detail z najväčšieho gotického krídlového oltára na svete. Tomu zodpovedá aj forma úpravy hárčeka, v ktorom známka vyšla. „Je to najväčší rytý hárček na svete neštandardných rozmerov, čo nám umožnila Poštovní tiskárna cenin Praha, ktorá tohto roku zrekonštruovala stroj, ktorý bol dlhé roky mimo prevádzky. Išli sme do rizika, ale to riziko stálo za to. Vďaka za to patrí nielen tlačiarni, ale aj majstrovi Františkovi Horniakovi,“ dodal Vančo. Niektorým zberateľom sa môže zdať známka trochu tmavá. Podľa Vanča je však vnímanie oltára deformované súčasným pohľadom, ktorý je podmienený halogénovým nasvietením oltára, ako aj jeho nedávnym zreštaurovaním, keď sa sochy opätovne pozlátili. „My vnímame toto vydanie známky v emisii Umenie ako samostatné umelecké dielo, ktoré by sa malo blížiť súdobému vnímaniu oltára, teda diváka zo 16. storočia, nie súčasníka. Je to umelecké dielo, ktoré je prezentované v pôvodnom kontexte. Známka vyšla v náklade 80-tisíc kusov. Súčasne so známkou pošta vydala aj obálku prvého dňa vydania, po ktorej sa v Levoči doslova zaprášilo. Na časť záujemcov sa už jednoducho nedostalo. V deň prezentácie známky používala levočská pošta príležitostnú poštovú pečiatku. Priehradka bola zriadená priamo v Bazilike sv. Jakuba. Neskôr bude k dispozícii aj čiernotlač, pamätný list a maxiobálka, kde bude celý hárček so známkou nalepený.

Rytec a autor známky František Horniak na vernisáži svojej výstavy v Galérii mesta Levoča. Snímka: rov

Základom umenia je zvládnuté remeslo

Rytcom známky a celého hárčeka je František Horniak, ktorý má na svojom konte už takmer 150 rytín slovenských poštových známok. „Táto technika je veľmi špecifická. Je to najťažšia grafická technika. Trvá niekoľko rokov, než je zvládnuté remeslo a z remesla začne vznikať nadstavba, to znamená aj niečo tvorivé a výtvarné. Pri mnohých výtvarných disciplínach treba najskôr zvládnuť remeslo,“ uviedol autor známky František Horniak. Známka Oltár sv. Jakuba bola podľa Horniaka špecifická a náročná z viacerých hľadísk. „Bola to obrovská pokora a úcta k tomuto veľkému umelcovi, ktorý bol súčasníkom renesančných majstrov, ako boli Michelangelo alebo Leonardo da Vinci. Dostalo sa mi do rúk niečo úžasné a taktiež som chcel urobiť niečo úžasné. Mám pocit, že už nebudem mať takéto rozsiahle a náročné dielo,“ dodal Horniak. Rytina sa vytvára na základe líniovej rozkresby. Oceľorytina, a zvlášť v takomto formáte, je náročná na detaily. Rytec musí vyrobiť oceľovú matricu v mierke jedna ku jednej. Do jedného milimetra musí rytec vyryť aj šesť čiar. „Moje dielo závisí aj na tom, ako to v tlačiarni spracujú a v tomto prípade je to kombinácia rytina – ofset. Keď sa všetko zvládne, tak je z toho parádna vec,“ dodal Horniak. Na levočskej známke pracoval autor od januára až do začiatku októbra. Okrem známky vytvoril aj rytinu na obálku a tiež pečiatku. Významným pomocníkom pre autora bol historik Ivan Chalupecký, ktorý ho upozornil na viaceré detaily.
Milovníci známok sa môžu tešiť aj na sobotu. V Kežmarku sa v drevenom artikulárnom kostole uskutoční prezentácia novej známky venovanej 500. výročiu reformácie.

Rastislav Ovšonka