Stráne pod Tatrami musia vyriešiť územný plán, inak ostanú bez eurofondov

Starostom som od mája tohto roku, mali sme predčasné voľby, pretože predošlý starosta bol odsúdený. Stráne pod Tatrami majú 2 028 obyvateľov a pri tomto počte už obec musí mať územný plán, aby sme mohli dostať peniaze z eurofondov a iných zdrojov. Ešte v čase, keď sme nemali dvetisíc obyvateľov, dostali sme peniaze na školu a zber smetí. Ale keď sme už prekročili túto hranicu, nedostávali sme nič, keďže nemáme územný plán, ani plán hospodárskeho rozvoja obce. Územný plán momentálne dokončujeme. Práve uplynulý týždeň malo zasadať obecné zastupiteľstvo a návrh územného plánu mali poslanci schvaľovať.

Snímka: Stráne pod Tatrami

Poslanci však neboli uznášaniaschopní. Hoci sú kráľovsky platení, často nespolupracujú, z piatich schôdzí, ktoré som zvolal, bola iba jedna. Obec teda funguje z podielových daní, ktoré nie sú malé a dá sa z nich aj šetriť. Zatiaľ sa nám podarilo zapojiť do projektu terénnej sociálnej práce a upraviť miestnosť pre lekárku, snažíme sa kosiť a čistiť obec. Z väčších investícií žiadame o projekt na zateplenie budovy hasičskej zbrojnice, v ktorej máme aj obecný úrad. Priestory nám nevyhovujú, sú malé a nemáme kde dať archív. V budúcnosti by sme chceli postaviť buď novú budovu obecného úradu alebo zrekonštruovať budovu starej fary, ak by sa nám ju podarilo odkúpiť za symbolickú sumu. Keď sa nám podarí schváliť územný plán, tak by sme chceli pri škole spraviť komunitné centrum a škôlku, všetko sú plány zo zdrojov Európskej únie. S projektami nám pomáhajú v Centre projektovej podpory v Kežmarku.

Rastislav Sloveňák
starosta obce Stráne pod Tatrami