Týždeň pod Tatrami pred 100 rokmi – 44. týždeň

* Stále prebiehali v ďalších a ďalších mestách a dedinách slávnostné akcie pripomínajúce 400 rokov od reformácie. Zoširoka informuje tlač o oslavách v Spišskej Belej, mimoriadne veľkolepé boli slávnosti v Toporci a zakončil ich veľký fakľový sprievod obcou. Pôsobivé bolo pripomenutie si výročia v Tatranskej Polianke, režírované farárom z Veľkej Lomnice Júliusom Mohrom.
* Dlhoročný riaditeľ erárnych lesov a ministerský radca Imrich Csík odišiel z ministerského úradu do penzie. Regionálna tlač pripomína jeho veľké zásluhy o Tatry, napr. prísnu reguláciu ťažby dreva a poľovníctva, ale aj budovanie turistických chodníkov a vysokohorských útulní, napr. budúcej Zbojníckej chaty.
* Už tradične sa na zhromaždení Spišskeho spolku v Budapešti zúčastňovala početná delegácia zo Spiša. Aj tentoraz v nej 2. novembra boli napr. starosta Popradu Förster, kežmarský primátor Wrchovszky, podnikateľ Karl Wein či lekár Dr. Guhr. Spišiakom členovia spolku potvrdili, že sa postarajú finančným príspevkom o štúdium štyroch chlapcov alebo dievčat na budapeštianskej Politechnike.
* Analýzu činnosti Uhorského karpatského spolku najmä v období I. svetovej vojny a vôbec počas tzv. spišskonoveského obdobia publikoval G. A. Hefty v Karpathen Post z 8. novembra. Kritizoval napr. aj úroveň Ročenky a porovnával ju s periodikom Turistaság és Alpinizmus, ktorého abonenti mu prinášali až 4-tisíc korún.
* Župný lekár Dr. Alexander Lorx zomrel 30. októbra vo veku 78 rokov v Levoči. Viac ako polstoročie sa venoval zdravotníckej práci praktickej i úradníckej v celej župe a za svoju odbornú i osvetovú prácu získal na budapeštianskej univerzite čestný doktorát.
* Veľký pohyb na miestnych finančných trhoch predznamenal predaj kmeňových akcií Železnice údolím Popradu. Pohyb na finančných trhoch avizovala aj Kežmarská sporiteľňa a ďalšie lokálne finančné ústavy.

(arg)