Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 45. týždeň

* Ministerstvo kultúry a školstva vymenovalo za riaditeľa štátnej Dievčenskej meštianskej školy v Kežmarku Otta Brucknera.
* Obyvatelia Kežmarku sa 14. novembra dočkali skvalitnenia vodovodnej siete v meste. Do prevádzky bolo po niekoľkotýždňových skúškach uvedené nové čerpadlo, ktoré už od prameňa pumpovalo do siete dostatočné množstvo vody.
* Aladár Wein, prokurista firmy Karl Wein, bol vymenovaný za obchodného riaditeľa novozriadenej Odevnej centrály. Všeobecne bolo zriadenie tejto centrály hodnotené
ako prínos pre mesto Kežmarok a Spišskú župu.
* Minister obchodu vydal nariadenie, ktorým sa zakazoval vývoz múky a múčnych výrobkov, cukru, mäsa a údenín, ryže, kukurice, masla a margarínu a ešte ďalších potravinárskych produktov. Toto nariadenie zasiahlo poľnohospodárov, len málo zlepšilo situáciu na trhu a dalo ďalší priechod šedej a čiernej ekonomike. Iným nariadením tohto ministra sa obmedzila až zakázala preprava potravinárskych tovarov poštou.
* Nedostatok uhlia si vynútil aj obmedzenie kúrenia vo vlakových súpravách. Riaditeľ Košicko-bohumínskej železnice napr. stanovil ako ešte prípustnú teplotu v osobných vozňoch 6°C, pričom verejnosť vyzval, aby sa na túto teplotu pripravili tým, že si do vlaku zoberú deky, fusaky, kožuchy, teplé oblečenie alebo nech sa zdržia cestovania.
* Ministerstvo vojny siahlo k ďalšiemu rekvírovaniu. Tentoraz sa zameralo na cín a cínové zliatiny alebo výrobky z tohto kovu.
* Propagačný výbor Uhorského karpatského spolku sa zišiel na zasadnutí 8. novembra v Spišskej Novej Vsi. V čase istého útlmu činnosti spolku rokoval o aktivizácii členskej základne, príprave a propagácii lyžiarskych kurzov a propagácii kúpeľných zariadení. K zvýšeniu aktivity mala slúžiť aj zvýšená frekvencia  zasadnutí. Nasledujúce bolo zvolané na 18. november do Popradu.