Úradom chýbajú nezamestnaní

Viaceré samosprávy v poslednom období trápi problém s chýbajúcimi nezamestnanými. Nemá kto vykonávajú činnosti v rámci aktivačných prác.

Mestský úrad v Poprade. Snímka: rov

Najvypuklejšie sa tento problém v poslednom období ukazuje v meste Poprad, kde aktivační pracovníci pomáhajú aj pri upratovaní mesta, ako je hrabanie lístia a v zimnom období je to čistenie chodníkov. Nedostatok aktivačných pracovníkov má napríklad aj obec Štôla, ktorá na svojom webe už na jar vyzvala obyvateľov obce, aby si vyčistili priestory pred rodinnými a bytovými domami, pretože obec nemá k dispozícii žiadnych pracovníkov na aktivačné práce.

Sprísnené podmienky pre aktivačné práce

„Zmenili a sprísnili sa podmienky zo strany úradu práce. Aktivačné práce môžu u nás vykonávať tí, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a ktorí sú viac ako rok nezamestnaní,“ uviedla Iveta Hazrolliová z Mestského úradu v Poprade. Aktivačnú činnosť môžu robiť cez úrad práce alebo cez mestský úrad. Aktivační pracovníci cez úrad práce môžu robiť maximálne 18 mesiacov a na aktivačnú činnosť ich môže mestský úrad zobrať až po šiestich mesiacoch. V minulosti mohli takýto ľudia robiť akokoľvek dlho chceli. „Robili tu päť aj desať rokov,“ dodala Hazrolliová.
Nezamestnaní takto pomáhali napríklad v zariadeniach sociálnych služieb, škôlkach či jasliach, ako kuriérska služba pre mestský úrad alebo aj ako výpomoc pre ekonomický odbor, opatrovateľstvo či upratovanie. Počas povinnej šesťmesačnej prestávky si musí takýto nezamestnaný povinne odrábať hmotnú núdzu cez úrad práce. Hazrolliová zároveň priznáva, že pokles počtu aktivačných pracovníkov má na svedomí aj pokles nezamestnanosti, nielen prísnejšia legislatíva. Na aktivačné práce môže mesto Poprad prijať len nezamestnaných s trvalým pobytom v meste.
Pokles počtu nezamestnaných spôsobuje aj skutočnosť, že úrad práce posiela nezamestnaných na rôzne nábory do firiem. „Ak sa náš aktivačný pracovník nezúčastní na nábore alebo odmietne prácu, tak je vyradený z evidencie. Čiže aj pre nespoluprácu s úradom práce nám veľa ľudí vyraďujú,“ uviedla Hazrolliová. Takto mali ísť niektorí na nábor do Trnavy, hoci nemali ani na cestovné, aby sa vôbec do Trnavy dostali. Keďže neabsolvovali pohovor v Trnave, boli vyradení z evidencie nezamestnaných a následne sa nemohli uchádzať ani o aktivačné práce.
Nedostatok aktivačných pracovníkov bude mať za následok aj to, že mesto Poprad bude musieť dať viac peňazí firme za odpratávanie lístia alebo aj za čistenie chodníkov v meste počas zimy. Na ostatnom zasadnutí schválilo mestské zastupiteľstvo zmenu rozpočtu vo výške 65-tisíc eur práve na jesenný zber lístia.

Aktivační pracovníci sú najmä z radov sociálne znevýhodnených. Ilustračná snímka: rov

 

Nedostatok pracovníkov je lokálny problém

Problém s nedostatkom aktivačných pracovníkov však nie je všade. „Je to lokálny problém. Nemožno povedať, že s tým majú problém všetky samosprávy. Závisí to od demografickej a sociologickej štruktúry obyvateľstva. Obce, kde je viac občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia, nemajú problém s aktivačnými pracovníkmi,“ uviedol starosta Veľkej Lomnice Peter Duda. Podľa neho je to len o tom, že ak je v obci dosť ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak je aj dostatok pracovníkov na aktivačné práce. Priznáva, že v obciach, kde nie je táto komunita veľká, môže byť problém s aktivačnými pracovníkmi. „Na druhej strane je pravda, že klesla nezamestnanosť, čiže veľa ľudí si našlo prácu, takže nezamestnaných je menej,“ dodal Duda.

Rastislav Ovšonka