V prvej obecnej monografii budú aj prevratné poznatky

Obec Hozelec je o pár desaťročí mladšia, ako sa doteraz uvádzalo.

Obecný úrad v Hozelci. Snímka: rov

Prišli na to počas prípravy prvej obecnej monografie jej zostavovatelia. „Bude to dosť zásadná vec. Doteraz si obec pripomínala výročie z roku 1243, ale v skutočnosti sa prvá písomná zmienka vzťahuje na rok 1280, kedy je Hozelec uvádzaný pod názvom Seek. Mám takú skúsenosť, aj s inými obcami, že nie je jednoduché akceptovať novšie a správnejšie údaje,“ uviedol zostavovateľ hozeleckej monografie Miroslav Števík z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. V monografii bude podrobne vysvetlené, prečo je správny rok prvej písomnej zmienky o Hozelci z roku 1280 a nie ten, ktorý sa ešte stále používa. Doterajšia prvá písomná zmienka sa podľa Števíka odvodzuje od nesprávnej interpretácie údajov z Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku, ktorý vyšiel ešte v rokoch 1977 a 1978. Správna interpretácia prvej písomnej zmienky a jej presné datovanie a uvedenie považuje Števík za jeden z nových pohľadov na históriu Hozelca.

Hozelec bola kopijnícka obec

Monografia prinesie podľa Števíka viacero nových poznatkov o obci, keďže doteraz nebola tejto obci venovaná taká pozornosť, ako teraz pri príprave monografie. Zaujímavé budú informácie o menách obyvateľov obce ešte zo 16. storočia alebo o šľachtických rodoch, ktorým obec patrila. Hozelec bol od svojho vzniku v 13. storočí súčasť Stolice X. kopijníkov. Spišskí kopijníci mali v minulosti postavenie šľachticov. Prvá písomná zmienka o obci nie je zaujímavá len tým, že je z roku 1280, ale zaujímavá je aj svojím obsahom. „Máme popis hraníc Hozelca z roku 1280, čo je prvá písomná zmienka. Ja som mal v ruke text a išiel som v Hozelci po tých hraniciach. Prišiel som na slaniská a v listine bolo napísané: a teraz hranica pokračuje k skale, z ktorej vyviera voda. V živote som tam nebol, ale na základe listiny som prišiel presne na to isté miesto, ako ten, čo pred vyše 700 rokmi písal tú listinu,“ uviedol Števík. V listine sa tak nachádza aj prvá písomná zmienka o travertínovej kope i o prameni, ktorý sa nachádza na hranici medzi Hozelcom a Gánovcami. Doteraz sú tieto hranice rovnaké, ako v roku 1280.

Kostol Ružencovej Panny Márie v Hozelci. Snímka: rov

Monografiu chcú vydať na budúci rok

S prácami na monografii sa začalo už pred rokom. Autorský kolektív pod vedením Miroslava Števíka má osem členov. Hotová by mala byť v októbri alebo novembri budúceho roku. „Podnetom bolo, že Hozelec nemá kvalitne spracované kroniky a zároveň sme si chceli ujasniť prvú písomnú zmienku o obci,“ uviedol starosta obce Jozef Pavligovský. Do projektu sú zapojení aj obyvatelia, ktorých obec vyzvala k poskytnutiu dobových fotografií i poznatkov z dejín obce. „Našla sa aj jedna vzácnosť, ku ktorej bude potrebné urobiť výskum. Bude to prekvapenie nielen pre miestnych obyvateľov, ale asi aj pre odbornú verejnosť,“ dodal Pavligovský. Nových poznatkov však bude v monografii aj podľa starostu viac.

Rastislav Ovšonka