V Tatrách žije vyše 1 200 kamzíkov

Kamzíkom v Tatrách sa v posledných rokoch darí.

V zime sa kamzíky zgrupujú do väčších čried. Foto: Peter Lapšanský, ŠL TANAP

Posledné spočítanie kamzičej zveri ukázalo, že v Tatranskom národnom parku, na slovenskej i poľskej strane, bude zimovať približne rovnaké množstvo kamzíkov ako vlani. Výsledky spočítania hovoria o tom, že v Tatrách žije 1 263 kamzíkov, z čoho je 94 mláďat. „Predpokladáme, že stavy kamzičej zveri sú reálne o niečo vyššie, keďže výsledky jesenného sčítania ovplyvnili snehové i poveternostné podmienky,“ uviedol zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler. Na slovenskej strane Tatier sa počas spočítania pred dvoma týždňami pohybovalo 973 kamzíkov, z nich bolo 76 mláďat. Na poľskej strane ich tohto roku bolo 290, z toho 18 tohtoročných mláďat.

Vlani ich bolo viac

Minulý rok zimovalo na slovenskej strane Tatier 1 003 kamzíkov, v poľskej časti národného parku ich vtedy narátali 364. Pred tohtoročným letom napočítali na oboch stranách Tatier celkovo 1 042 kamzíkov, z toho sa v slovenských Tatrách pohybovalo 746 jedincov. „V porovnaní s predchádzajúcim rokom je tohto roku trochu nižšie číslo. Sme radi, že spočítanie sa nám vôbec podarilo zorganizovať, keďže posledné týždne sa s nami zahrávalo počasie. Napokon sme namiesto dvoch dní kamzíky rátali len jeden, aj to nie v ideálnych podmienkach. Vo vyšších nadmorských výškach nás potrápil vietor a zľadovatený terén. Takisto aj niektoré dolinky boli zasypané snehom, takže bol problém sa tam dostať. Kamzíky sa zrejme presunuli na záveterné strany, alebo boli v úkrytoch, ich prítomnosť však potvrdzovali stopy či ďalšie pobytové znaky,“ okomentoval priebeh jesenného spočítania kamzičej zveri Hybler.

Počty kamzíkov v posledných rokoch stúpajú. Snímka: PeSa

Zaregistrovali aj útoky orla

Kým jarné spočítanie kamzičej zveri je zamerané hlavne na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. Ak sú prírastky na jar na úrovni 14 až 18 percent z celkovej populácie, hovoria odborníci o ideálnych prírastkoch. Prírastky pod hranicou desať percent považujú za kritickú hranicu pre udržanie a rast populácie. Najpočetnejšie kamzičie čriedy sa už tradične pohybujú v Belianskych Tatrách, kde sčítavači zaregistrovali aj útoky orla na kamzíky. Raritou zistenou počas spočítavania bol výskyt murárika červenokrídleho, ktorého spozorovali v tejto lokalite na dvoch rôznych miestach. Počas spočítania mali jeho účastníci možnosť sledovať aj prebiehajúcu kamzičiu ruju. Zaregistrovali tiež kamzicu na troch nohách. Tá prišla z neznámych príčin k zlomenine prednej nohy. Napriek hendikepu sa dokázala pohybovať na strmých skalných stenách.

Kedysi ich nebolo ani dvesto

Spočítavanie kamzíkov sa v Tatrách robí už takmer 70 rokov. Krátko po vzniku národného parku v roku 1949 žilo na území Tatier približne 160 kamzíkov. V roku 1964 ich bolo už takmer 950 kusov. V nasledujúcich rokoch počty kamzíkov neustále kolísali. Ich počty klesli pod hranicu 200 kusov aj začiatkom 90-tych rokov. Príčinou bolo najmä pytliactvo, vyrušovanie návštevníkmi, prelety vrtuľníkov, ale aj neskorý jarný sneh či klimatické zmeny. Vynáškou soli, prikrmovaním jarabinou v čase potravinovej núdze a pravidelnými kontrolami zo strany správcov územia sa ich počty postupne opäť zvýšili až nad hranicu tisíc jedincov. Hlavným organizátorom pravidelného spočítavania kamzíkov sú Štátne lesy TANAP-u. Sčítavanie robia aj pracovníci Správy TANAP-u a poľského národného parku, ako aj ďalší dobrovoľníci.

Rastislav Ovšonka