Vikartovskí žiaci sa už učia v „novom“

V tomto roku sme z vlastných prostriedkov dokončili novú budovu základnej školy pre druhý stupeň, teraz máme doslova dvojičky, dve rovnaké budovy školy vedľa seba. V staronovej budove, ktorú sme zrekonštruovali, máme materskú školu. Konečne po rokoch majú žiaci a pedagógovia kultúrne prostredie. Bolo to naozaj v hroznom stave, mali sme smennosť vyučovania, staré budovy, suché záchody vonku, nemali sme žiadne sociálne zázemie. V lete sme kolaudovali spomínanú budovu základnej školy a v novom školskom roku už všetci žiaci nastúpili do pekného prostredia. Školskú otázku už máme takmer vyriešenú. Budúci rok by sme chceli cez fondy alebo v spolupráci s urbárskym pozemkovým spoločenstvom vystaviť ešte telocvičňu.

Vikartovce majú školy vyriešené. Ešte plánujú telocvičňu. Snímka: obec Vikartovce

Plánujeme aj výstavbu sociálnych zariadení, šatní a tribúny na novom futbalovom ihrisku. Práve ihrisko bola naša druhá veľká tohtoročná investícia.  Presťahovali sme ho do nového priestoru, kde sme už minulý rok urobili terénne úpravy a dopestovali trávnik. Teraz robíme ešte oplotenia a ďalšie práce. Na starom futbalovom ihrisku máme pripravené pozemky pre výstavbu 15 nových rodinných domov v rámci individuálnej bytovej výstavby. V rámci plánovaného rozpočtu na budúci rok by sme chceli rekonštruovať obecné cesty a chodníky. Čo sa týka športu, máme futbalový klub, ktorý má štyri mužstvá od tých najmladších až po dospelých.  Dobré kultúrne zázemie máme v zrekonštruovanom kultúrnom dome. Funguje nám folklórna skupina Vikartovčan a detská skupina Pramienok, okrem toho v predchádzajúcich rokoch sa nám opäť prebúdza aj divadlo.

Vladimír Šavel
starosta obce Vikartovce