Záhradkári sa dostanú k pôde

Hneď v úvode štvrtkového rokovania popradského mestského zastupiteľstva došlo zrejme k nedorozumeniu medzi jednotlivými skupinami poslancov. Časť z nich chcela z primátorom navrhnutého programu vyhodiť niektoré body rokovania, ako napríklad lávka pre peších či projekt Ekopark. Hlasovanie však dopadlo tak, že neschválili ani primátorom navrhnutý program, ani ten upravený. V takom prípade hrozilo, že by sa poslanci rozišli bez toho, aby vôbec rokovali.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Všetci však priamo po patovom hlasovaní deklarovali, že chcú rokovať. Po asi dvadsaťminútovej prestávke sa im nakoniec program podarilo schváliť, po počiatočnom zmätku sa poslanci dohodli a prerokovali celý program. Zastupiteľstvo viedol primátor Jozef Švagerko, voči čomu nenamietal ani jeden z prítomných poslancov, hoci ešte pred mesiacom deklarovali, že nie sú ochotní rokovať, kým neodstúpi. Prednedávnom ešte skupina poslancov deklarovala, že nebude rokovať o finančných či strategických otázkach, poslanci však bez akýchkoľvek problémov rokovali aj o týchto témach.

Odkúpia si pozemky

Najväčšími víťazmi po zasadnutí zastupiteľstva sa mohli cítiť miestni záhradkári. Poslanci im schválili predaj pozemkov v zriadenej záhradkárskej osade Poprad-Západ I za cenu 8,31 eura za meter štvorcový. O majetkovoprávne vysporiadanie sa záhradkári snažili už od roku 1997. Mesto si však uplatnilo podmienku predkupného práva na dobu 30 rokov za rovnakú cenu v prípade, ak by chceli majitelia predať svoje záhradky. Celkovo ide o plochu približne deväťtisíc metrov štvorcových. Popradskí poslanci tiež schválili podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko. Mesto Poprad chce cez eurofondy zrekonštruovať objekt bývalého Tatranského múzea v mestskej časti Veľká. Vzniknúť by tu malo Múzeum turistiky. Partnerom na poľskej strane bude Tatrzanski Park Narodowy.

Budova bývalého Tatranského múzea v popradskej mestskej časti Veľká. Snímka: rov

Pripravujú lokalitu pre bývanie

Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo zámenu a kúpu pozemku od banskobystrickej spoločnosti Profinex RD v lokalite Juh IV. Tieto pozemky mesto potrebuje na scelenie územia, kde plánuje novú výstavbu nielen bytových, ale aj rodinných domov. Na túto lokalitu už má mesto spracovanú urbanistickú štúdiu. Aj na ostatnom zasadnutí poslanci zdôraznili, aby sa pri príprave tohto územia nezabudlo na dostatočné priestory pre pešie i cestné komunikácie, ale aj na cyklochodníky a taktiež na detské ihriská či zeleň. Mementom je zástavba rodinných domov  v mestskej časti Spišská Sobota.
Najbližšie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poprade sa uskutoční vo štvrtok 7. decembra. Hlavným bodom rokovania bude rozpočet mesta na rok 2018.

Rastislav Ovšonka