Historický kalendár – 49. týždeň

» 6. decembra sa narodil pedagóg a organizátor materského školstva Ján Fábry (6. 12. 1827 Veľká – 27. 5. 1897 Dobšiná). Študoval na lýceu v Kežmarku, kde v rokoch 1846 až 1848 študoval filozofiu a teológiu. V roku 1848 pokračoval v štúdiu v Berlíne a neskôr v Budapešti. Známym sa stal ako priekopník organizovania materských škôl, pre ktoré tvoril učebnice a pomôcky. V Dobšinej, kde pôsobil ako učiteľ, založil materskú školu. V roku 1857 bol iniciátorom založenia dobšinskej ľudovej a mládežníckej knižnice. Bol predsedom Červeného kríža, Spolku gemerských učiteľov, viceprezidentom Uhorského spolku materských škôl a neskôr jeho čestným členom. V roku 1873 bol na svetovej výstave vo Viedni vyznamenaný za projekt materskej školy.

» 11. decembra zomrel obchodník a organizátor priemyslu Július Demiány (21. 7. 1818 Kežmarok – 11. 12. 1877 Kežmarok). Július navštevoval lýceum v Kežmarku. Vyučil sa v Banskej Štiavnici a Bratislave. Prevzal obchod na dnešnej Hviezdoslavovej ulici č. 2 v Kežmarku. V roku 1862 sa Demiány zaslúžil o založenie Dobrovoľného hasičského zboru v Kežmarku – jedného z prvých v Uhorsku. Bol aj členom Kežmarského meštianskeho streleckého spolku. Zapájal sa do života mesta i do činnosti evanjelickej cirkvi. Roku 1863 bola z jeho iniciatívy založená Kežmarská sporiteľňa, ktorej direktorom bol až do svojej smrti. O rok neskôr spoluzakladal továreň na zemiakový škrob ako prvú v krajine. V roku 1867 bol aj spoluzakladateľom Prvej uhorskej mechanickej továrne na pradenie ľanu a konope, roku 1872 sa zúčastnil na založení kežmarskej banky, kde bol do konca života v riaditeľskej rade.

» 11. decembra zomrel balneológ a chemik Juraj Országh (11. 2. 1893 Abramová-Laclavá – 11. 12. 1952 Levoča, pochovaný v Tatranskej Lomnici). Študoval na reálnom gymnáziu v Kremnici a chémiu na technike v Budapešti. Po roku 1919 sa stal riaditeľom Bardejovských kúpeľov, potom kúpeľov v Ľubochni a v Tatranskej Lomnici. V rokoch 1939 – 1942 bol väznený a perzekvovaný. V rokoch 1945 až 1949 bol pracovníkom Povereníctva zdravotníctva v Bratislave, od roku 1949 bol na dôchodku v Tatranskej Lomnici. Országh bol zakladateľom Pivovarskej spoločnosti v Bardejove. Ako riaditeľ Kúpeľov Tatranská Lomnica sa zaslúžil o vybudovanie lanovky na Skalnaté pleso a Lomnický štít. V 30-tych rokoch prispel článkami o výstavbe tatranských kúpeľov a lanovky do časopisov Vysoké Tatry a Krásy Slovenska. Or­szágh bol aj komorský radca pri košickej Obchodnej a priemyselnej komore a námestníkom Ústrednej železničnej rady v Prahe.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.