Mesto plánuje investície za milióny eur

Vo štvrtok budú mať poslanci najdôležitejšie rokovanie roka – schvaľovať budú rozpočet mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Na poslednom zasadnutí v tomto roku budú poslanci rozhodovať o ďalšom smerovaní mesta, keďže schvaľovať budú rozpočet na rok 2018. Aj vzhľadom na to, že budúci rok je volebný, možno očakávať, že poslanci budú rokovať a rozpočet schvália. Mesto Poprad plánuje na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom viac ako 42,1 milióna eur.

Investície za milióny

Na kapitálové výdavky je v rozpočte vyčlenených 4,6 milióna eur, z toho viac ako 3,2 milióna eur sa má použiť z rezervného fondu. V oblasti kapitálových výdavkov by mali k najväčším akciám patriť projekty spolufinancované z eurofondov, a to rozšírenie materskej školy na Podtatranskej ulici a rozšírenie triedeného zberu odpadu, v objeme viac ako 1,2 milióna eur. K najväčším akciám financovaným z rezervného fondu budú patriť parkovisko pri Národnom tréningovom centre v objeme 400-tisíc eur, cyklochodník do Spišskej Soboty za takmer 350-tisíc eur, rekonštrukcia chladenia na zimnom štadióne za 780-tisíc eur, skejtpark za viac ako 220-tisíc eur.
Budúci rok si prilepšia aj viaceré mestské firmy a spoločnosti. Viac dostanú mestská televízia i mestské noviny, vyššiu dotáciu dostanú aj Pohrebno-cintorínske služby. V rozpočte sa počíta aj so zvyšovaním platov vo verejnej správe. Na dotácie pre športové kluby na úhradu nákladov za nájom a služby je určených 202-tisíc eur a na dotácie na športovú činnosť je vyčlenených 470-tisíc eur. V oblasti kultúry je pre horský film vyčlenených 15-tisíc eur, ďalších 45-tisíc bude rezerva na poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry.

Centrum mesta má so Spišskou Sobotou spojiť cyklochodník. Ilustračná snímka: rov

Pyrotechniku povolia aj na svadby a oslavy

Rozpočet mesta nebude jediným bodom, o ktorom budú rokovať popradskí poslanci. Schvaľovať by mali Koncepciu rozvoja cestovného ruchu v meste Poprad, ktorá vychádza zo strategického dokumentu Program rozvoja mesta Poprad pre roky 2016 – 2022. Schvaľovať by mali tiež predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výstavbu nového komunitného centra. To plánuje postaviť mesto na vlastných pozemkoch v mestskej časti Matejovce, kde sa nachádza najpočetnejšia rómska komunita.
Poslanci sa budú zaoberať aj novým nariadením o používaní pyrotechniky na území mesta. Okrem 31. decembra od 18.00 h a 1. januára do 4.00 h, a potom od 13. do 14. januára v rovnakom čase bude používanie pyrotechniky zakázané celoročne. Výnimkou budú len podujatia povolené a organizované mestom a tiež svadby a iné rodinné oslavy, avšak len do 22.00 h. Výnimky bude môcť udeliť mesto na základe písomnej žiadosti. Mestské zastupiteľstvo sa tiež oboznámi s hospodárením firiem, v ktorých má mesto spoluúčasť a vypočuje si aj správu o vecnom plnení kapitálových výdavkov za tento rok.
Rokovanie zastupiteľstva sa začne vo štvrtok o 9.00 h na Mestskom úrade v Poprade.

Rastislav Ovšonka