Monografia sa dostane do každej domácnosti

Poklad strieborných mincí a staršia prvá písomná zmienka pozdržali vydanie monografie o Lučivnej, v piatok ju uviedli do života.

Autorský kolektív monografie Lučivná minulosť a súčasnosť. Snímka: rov

Obyvatelia Lučivnej sa môžu tešiť na jeden vianočný darček od obce. Každá domácnosť dostane jeden výtlačok najnovšej obecnej monografie, ktorú v piatok uviedli do života. Lučivná história a súčasnosť je dielom kolektívu autorov pod vedením historičky Zuzany Kollárovej z popradského archívu. „Zostavovateľská práca je omnoho náročnejšia ako autorská, pretože zostavovateľ je taký styčný dôstojník medzi obcou a autorským kolektívom. Autor píše svoju kapitolu a zostavovateľ musí riešiť úradné záležitosti, zmluvy, fotografie, ale musí prejsť všetky texty a je garantom odbornej časti textov, aby sa neopakovali, musí byť splnený poznámkový aparát. Ak sa vyskytne problém, tak je zodpovedný za jeho vyriešenie,“ priblížila prípravu monografie zostavovateľka.

Našli staršiu prvú písomnú zmienku

Lučivná mala doteraz len brožúrku, ktorá vyšla už pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Významnou zmenou oproti nej je datovanie prvej písomnej zmienky o obci. Až donedávna sa za prvú považovala listina z roku 1321. Lučivná je však o 23 rokov „staršia“. V monografii historik Ján Endrödi zverejnil najnovšie poznatky zo štúdia stredovekých listín, ktoré dokazujú, že obec sa spomína už v roku 1298 a až doteraz bola táto listina historikmi ignorovaná. Druhým momentom, ktorý mal vplyv na vydanie monografie, bol nález strieborných mincí z augusta tohto roku, ktorý sa podaril archeológovi Mariánovi Sojákovi. Základné informácie o striebornom poklade sa podarilo dostať do monografie, čo tiež spôsobilo oneskorenie vydania knihy.
Podľa Zuzany Kollárovej je prvýkrát v monografii komplexne spracovaná aj história lučivnianskych kúpeľov. Tak, ako sa uvádza aj v názve – Lučivná história a súčasnosť, v knihe je zaznamenaná a spracovaná aj súčasnosť. „Je dôležité, aby sme teraz zaznamenali čo v obci je a čo sa tu deje. Monografia je dôležitá aj z toho pohľadu, že keď sú materiály zozbierané, spracované a tisíckrát rozmnožené, tak je väčší predpoklad, že niečo z toho zostane aj pre ďalšie generácie,“ uviedla Kollárová. Dôležité sú podľa nej z tohto pohľadu aj politické dejiny a správa obce od minulosti až po súčasnosť.

slávnostné uvedenie novej obecnej monografie v Lučivnej. Snímka: rov

Fotky chcú dostať medzi ľudí

Radosť z vydania monografie netajil ani starosta Stanislav Gavalier. „Po vyše dvojročnej práci je na svete takáto publikácia, ktorú si nesmierne vážim. Je to taký dar pre celú obec i nasledujúce generácie obyvateľov Lučivnej. Pre mňa je prekvapujúce, že viac dokumentov sa našlo z tej minulosti, ako zo súčasnosti, čo nie je veľmi dobré,“ uviedol starosta. Počas prípravy monografie obec oslovila aj svojich obyvateľov, ktorí podľa neho veľmi ochotne poskytli svoje fotografie i dokumenty do pripravovanej publikácie. „Máme vyše tritisíc fotografií. To je taký materiál, s ktorým musíme správne naložiť. Budeme sa snažiť vydať možno CD, kde budú všetky fotografie,“ uviedol starosta. Do monografie sa dostalo okolo 1 400 fotografií a pohľadníc. Náklady na vydanie tisíc kusov monografie dosiahli približne 23-tisíc eur.

Rastislav Ovšonka