Nová okružná križovatka v Poprade je už v prevádzke

V stredu minulý týždeň spustili do prevádzky novú okružnú križovatku pri nákupnom centre Billa.

Nová okružná križovatka má prispieť k bezpečnosti, hlavne chodcov. Snímka: rov

Išlo o dlhoočakávanú stavbu, od ktorej si mesto sľubuje nielen zvýšenie plynulosti premávky, ale hlavne bezpečnosti. „Teší ma, že sa zlepší bezpečnosť, hlavne chodcov, keďže tu boli v minulosti viaceré dopravné nehody aj s tragickými následkami. V rámci stavby ešte chceme doplniť zábradlie medzi dvoma kruhovými križovatkami,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Primátor zároveň vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, vodičov i chodcov, aby zvýšili opatrnosť pri prechádzaní touto križovatkou, keďže ide o novú stavbu s novým dopravným riešením.

Práce trvali vyše dva mesiace

Okružná križovatka bude momentálne v predčasnom užívaní, keďže je potrebné dokončiť vodorovné dopravné značenie, niektoré terénne úpravy a doplniť zábradlie, ktoré pôvodne nebolo plánované. Ide však o záležitosti, ktoré nie sú podstatné na to, aby mohla byť križovatka spustená do prevádzky. Výstavba okružnej križovatky Slovenského odboja – Hraničná je združenou investíciou Prešovského samosprávneho kraja a mesta Poprad. Kraj vyčlenil na túto stavbu 300-tisíc eur, mesto 250-tisíc eur. Vo verejnej obchodnej súťaži bola úspešná firma Slov-Via, ktorá vyhrala so sumou takmer 345-tisíc eur. Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná už 23. júna. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť až 21. septembra, keďže do konania sa prihlásilo Združenie domových samospráv z Bratislavy a museli uplynúť nevyhnutné termíny odvolacieho konania. V deň nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia sa aj začalo s prácami. Stavebné práce tak trvali niečo vyše dvoch mesiacov. Podľa zmluvy má zhotoviteľ na výstavbu sto dní.

Nová okružná križovatka má prispieť k bezpečnosti. Snímka: rov

Problém boli hlavne káble

Ešte pred výstavbou muselo mesto vyriešiť vlastníctvo niektorých pozemkov, hlavne z dôvodu jej rozšírenia a vybudovania jednotlivých ramien. „Najnáročnejšie boli inžinierske siete a ich prekládky. Okrem vysokého a nízkeho napätia to bola ochrana telekomunikačných káblov a ochrana káblov Železníc Slovenskej republiky. Množstvo káblov nebolo vôbec naprojektovaných a vytýčených, takže niektoré výkopy bolo potrebné robiť ručne, čo skomplikovalo situáciu na stavbe. Ináč to bola bežná stavba, nič mimoriadne,“ uviedol Peter Dujava zo spoločnosti Slov-Via.
Dokončenie a otvorenie stavby oceňuje aj náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula. „Vybudovanie tohto kruhového objazdu prispeje hlavne k zvýšeniu bezpečnosti chodcov,“ uviedol Šipula. Podľa náčelníka je v Poprade viacero problémových dopravných uzlov. Okružné križovatky prispievajú k zlepšeniu plynulosti premávky, ale tiež k zvýšeniu bezpečnosti.

Rastislav Ovšonka