Poslanci sa do konca roka zídu ešte raz

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách schválili rozpočet na budúci rok.

Mestský úrad vo Vysokých Tatrách. Snímka: rov

Mesto bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 5,62 milióna eur. Z pôvodného návrhu rozpočtu vypadla najväčšia investícia, ktorou mali byť dva bytové domy so 48 bytmi v Tatranskej Lomnici. Poslanci vyčlenili tento bod na samostatné rokovanie, ktoré bude 28. decembra. Nepozdávali sa im niektoré nejasnosti a nepresnosti v predložených materiáloch. Poslanci mali výhrady hlavne k tomu, že s víťaznou firmou mesto podpísalo zmluvu, v ktorej sa zaviazalo financovať výstavbu bytoviek v objeme viac ako 2,9 milióna eur bez toho, aby malo zabezpečené financovanie výstavby. Niektorým sa tiež zdala vysúťažená suma za výstavbu bytových domov príliš vysoká. Žiadosť o dotáciu a úver z ministerstva dopravy a výstavby a Štátneho fondu rozvoja bývania mesto ešte nepodalo. Musí tak urobiť do 15. januára. V pôvodnej zmluve s víťaznou firmou nebola klauzula, že s výstavbou sa začne až po získaní dotácie a úveru. Mestu tak stále hrozí, že bude musieť hradiť výstavbu bytov z vlastného rozpočtu, v ktorom na to nie sú vyčlenené prostriedky. Dodatkom k zmluve je podľa primátora Jána Mokoša už aj toto vyriešené.

Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Snímka: rov

Stala sa chyba

Mesto Vysoké Tatry za ostatných desať rokov postavilo 194 bytov. Doteraz v každej zmluve bola aj klauzula, podľa ktorej sa s výstavbou začne až vtedy, keď mesto získa prostriedky z fondu a ministerstva. „Dodatok je podpísaný, je schválený, ale nebol vyvesený, teda nie je zverejnený a nie je účinný. Je to len otázka možno jedného dňa. Ako sa to mohlo stať? Kto niečo robí, urobí aj chybu. Je to závažná chyba, ale myslím, že za jeden-dva dni je to v poriadku,“ uviedol primátor. Ján Mokoš sa neobáva, že by mesto muselo financovať výstavbu bytov z vlastných zdrojov. „Je to seriózna firma, s ktorou sme už stavali bytovku,“ dodal primátor.

Mesto spolieha na projektové peniaze

Z celkového rozpočtu v objeme 5,62 milióna eur si mesto necháva rezervu v objeme približne 600-tisíc eur pre prípad, že bude mesto neúspešné v kauze s bývalým urbárskym spoločenstvom Milbach. V oblasti investícií mesto Vysoké Tatry bude robiť len zazmluvnené projekty, prípadne projekty spolufinancované z dotácií a grantov. Mesto sa uchádza o financie na dobudovanie niektorých priechodov pre chodcov, taktiež aj o zdroje z eurofondov na rekonštrukcie škôl a zdravotníckych zariadení. Z eurofondov chce mesto financovať aj výstavbu cyklotrasy z Tatranskej Kotliny do Tatranskej Lomnice. „Toto sú naše priority. Následne budeme riešiť len havarijné situácie,“ uviedol primátor.
V prípade, že poslanci na mimoriadnom zasadnutí v závere roka schvália podanie žiadosti o dotáciu a úver, najväčšou investíciou v budúcom roku sa tak stane výstavba 48 bytov v Tatranskej Lomnici. Poslanci sa zhodli na tom, že byty mesto potrebuje, takže možno očakávať schválenie podania žiadosti. Či bude mesto úspešné so svojou žiadosťou, dnes ešte nie je jasné.

Rastislav Ovšonka