Týždeň pod Tatrami – 49. týždeň

* V Poprade mali výročné zasadnutie členovia Spolku spišských lekárov a lekárnikov. Na tomto fóre sa po prvý raz predstavil nový župný lekár Dr. Bartolomej Rózsnyai. Správy o činnosti a stave starostlivosti o zdravie obyvateľstva predniesli za lekárov Dr. August Szász a za lekárnikov Gabriel Szenczy.
* Predvianočný čas priniesol na potravinárskom trhu poriadne napätie. Vyskytli sa nezrovnalosti okolo výroby syra, ktorý produkovala v Toporci firma Andreasa Kobielku. Dodávku tuku zlepšil prísun 50 kusov vykŕmených ošípaných. Úrady oznámili, že ich masť sa bude distribuovať obvyklým spôsobom.
* Na základe rozhodnutia Spišskej župy vydali starostovia a primátori začiatkom decembra vyhlášky, ktorými určili najvyššie možné ceny mäsa a mäsových výrobkov. Vyhláška sa dotýkala 22 výrobkov, napr. cena 10 dkg párkov nesmela prekročiť 70 halierov.
* Veľký dobročinný bazár v Kežmarku sa konal aj s bohatým kultúrnym programom. Otvoril ho sám primátor Kežmarku Wrchowszky. Vstupné bolo 3 koruny a pre vybranú spoločnosť sa konal aj Čaj a keks o piatej.
* Severouhorský divadelný dištrikt začal, ako oznámil riaditeľ Heltai, zájazdovú sezónu. Na prepravu kulís a kostýmov si štyridsaťčlenný súbor prenajal vagón. Súčasťou súboru bol aj malý orchester. Každý blok začínala alebo končila opereta Lea Falla: Ruža z Istanbulu. Súbor mal štátnu podporu a pre mestá Horného Uhorska bola jeho návšteva udalosťou číslo jeden.
* Začiatkom decembra vypukla veľká epidémia chrípky medzi mladou generáciou. Župan na odporúčanie župného lekára zavrel z príkazu úradného niekoľko škôl, najmä v oblasti okolo Gelnice, ale aj školy v Spišskej Sobote.
* Minister obchodu vydal koncesiu na stavbu železničnej trate z Podolínca do Orlova cez Starú Ľubovňu na dobu jedného roka. Ak sa s výstavbou nezačne, bude koncesia zrušená. A bola…

(arg)