Veľká Lomnica investovala do výzdoby, plánuje odbočovací pruh

Podpísali sme zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na modernizáciu a rozšírenie kapacity materskej školy. Vzhľadom na to, že administrácia zmluvy sa predĺžila až na jeseň, začneme so stavebnými prácami na jar. Okrem iného sme v obci opravili miestne komunikácie a za najväčšie investičné akcie považujem dobudovanie 300-metrovej vetvy kanalizácie na Jilemnického ulici  a prepojenie kanalizácie ulíc Tatranská a Železničná. Tým pádom sme vyriešili 40-ročný environmentálny problém.

Na jeseň sme podali projekt na cyklotrasu v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko spolu s ďalšími samosprávami, konkrétne so Spišskou Belou a Huncovcami. Boli by sme radi, ak by sa nám podarilo v budúcnosti prepojiť Veľkú Lomnicu s Matejovcami a Huncovcami. Aj v súvislosti s touto cyklotrasou sme dali spracovať štúdiu a sme v intenzívnej komunikácii so zástupcami Slovenskej správy ciest a Železníc Slovenskej republiky. Štúdia bude slúžiť ako podklad pre projekt rozšírenia cesty I/66. Už by sa nám nevytvárali kolóny kvôli odbočovaniu na Tatranskú Lomnicu v smere od Popradu ani od Kežmarku. Bezprostredne to súvisí aj s cyklotrasou, pretože má ísť v dotyku s cestou I/66 minimálne v úseku na Popradskej ulici. Slovenská správa ciest sa podľa našich informácií môže uchádzať o určité projekty a boli by sme radi, keby táto križovatka bola súčasťou týchto projektov. Mohla by to byť otázka jedného-dvoch rokov.

Snímka: Veľká Lomnica

Doplnili sme prvky vianočnej výzdoby, nanovo budú nasvietené tri vianočné stromčeky. Jeden v centre obce, jeden na rázcestí Stará Lesná a jeden v rómskej osade. Tento rok máme novú atrakciu vo forme adventného venca, nasvietili sme ho ledkovými svetlami. V blízkosti križovatky so závorami v smere na Tatranskú Lomnicu sme vyzdobili gaštan, takže to bude ďalšia vianočná dominanta. Kostol sv. Kataríny sa tiež nám podarilo nasvietiť. Som veľmi pyšný, že už na križovatke pri Mlynici je z diaľky vidieť vežu kostola.

Musím povedať, že niekedy som zo spoločenských aktivít trochu sklamaný, lebo príde veľmi málo ľudí. Keď už na nejakej akcii boli, tak sú skeptickí. Ale ako tak debatujem s kolegami, u nich je to podobné. Ľudia sú nároční, stále musíte prinášať nové prvky. Čo sa týka športových aktivít, tešíme sa z výsledku futbalového družstva. Družstvo mužov skončilo po jesennej časti v rámci 5. ligy na prvom mieste. Teší nás aj návštevnosť zápasov. Robili sme aj jazdecké záprahové projekty, počasie nám vyšlo.

Peter Duda
starosta obce Veľká Lomnica