Vo Vydrníku zrekonštruujú škôlku aj obecné priestory

Tento rok sme pripravovali projektové dokumentácie na miestne komunikácie v obci. Už prebehlo aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Jeden z úsekov zrealizujeme zrejme ešte tohto roku a ďalšie tri v budúcom roku. Financie máme z obecného rozpočtu a z úveru.

Obec Vydrník. Snímka: archív obce

Pripravovali sme aj súťaž na obstarávateľa prác pri rekonštrukcii budovy materskej školy. Máme uzatvorené zmluvy a s prácami by sme mali začať niekedy na jar, keď sa počasie umúdri. Rekonštrukcia pozostáva z výmeny strechy, nadstavby a vybudovania ďalšieho oddelenia so sociálnymi zariadeniami. Financie vo výške takmer 190-tisíc eur budeme mať z projektu ministerstva vnútra na základe výzvy pre obce s rómskymi komunitami. Okrem toho rekonštruujeme obecné priestory. Po realizovaní prác by mali poslúžiť na kultúrno-spoločenské aktivity. Túto aktivitu financujeme z vlastného rozpočtu a z úveru. Podali sme aj žiadosť o envirofond na rozšírenie vodovodnej siete v obci a pripravujeme rozšírenie kanalizačnej siete, to by malo ísť tiež z projektov pre rómske komunity. Funguje nám amatérsky hokejový klub, raz do týždňa chodieva hrať do Sp. Novej Vsi ligu.

Peter Slobodník
starosta obce Vydrník