Žakovce pripravujú nový územný plán

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme sa snažili našu obec niečím vynoviť. Osobne si myslím, že sa nám znova podarilo urobiť množstvo poriadnej práce, ale zhodnotiť to musia predovšetkým  občania našej obce. Zrealizovali sme druhú etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia, takže celá obec nám v noci už krásne svieti. Vybudovali sme nové detské ihrisko v parku vedľa budovy obecného úradu a dobudovali sme ďalšie tri miniparky. Zrekonštruovali sme a dobudovali chodník na miestnom cintoríne, doplnili sme osvetlenie na cintoríne a vynovili sme vonkajšiu fasádu na dome smútku. Sokel sme však kvôli nepriaznivému počasiu už nestihli, ale verím, že v jarných mesiacoch ho dokončíme. V materskej škole sme zabezpečili namiesto starého mechanického výťahu nový elektrický  nákladný výťah.

Obec Žakovce. Snímka: www.spis.eu.sk

V roku 2017 sme začali pracovať na novom územnom pláne obce. Už asi dva roky sa snažíme dohodnúť s vlastníkmi pozemkov nachádzajúcich sa v lokalite určenej na IBV na ich vysporiadaní  v prospech obce. Konečne  došlo k dohode a momentálne  pripravujeme kúpno-predajné zmluvy s vlastníkmi pozemkov, ktorými obec vykupuje tieto pozemky do svojho vlastníctva.  V ďalších rokoch obec čaká množstvo práce s prípravou územia a hlavne premenou tohto územia na stavebné pozemky. Zapojili sme sa do výzvy ministerstva vnútra na poskytnutie dotácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Projekt zahŕňa opravu strechy budovy, realizáciu plynovej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, vykurovanie budovy a vybudovanie sociálneho zariadenia v budove. Taktiež sme sa v tomto roku snažili pripraviť občanom aj rôzne kultúrne a športové akcie, a to napríklad pri príležitosti Dňa matiek, Dňa otcov, Dňa detí, v obci prebiehala hasičská súťaž o pohár starostky obce a taktiež nočná hasičská súťaž Tatry Night Cup,  v poslednú júlovú sobotu obec organizovala kultúrno-spoločenskú akciu Žakovce sa bavia a v októbri sme mali posedenie s dôchodcami. Verím, že v nasledujúcom roku nás sily neopustia a s Božou pomocou budeme môcť pokračovať v ďalších plánovaných investičných akciách obce.

Katarína Krullová

starostka obce Žakovce