Získajte zdroje pre podnikanie. MAS-ky budú ako malé ministerstvá

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vybralo 87  verejno-súkrom­ných partnerstiev z celého Slovenska, ktorým schválilo stratégie miestneho rozvoja a bude im udelený štatút miestnej akčnej skupiny (MAS).

Ilustračná snímka: Archív PN

Medzi schválenými projektami sú aj miestne akčné skupiny z nášho regiónu, a to Pro Tatry, Tatry – Pieniny LAG, Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš, ale aj Ľubovniansko, LEV a Miloj Spiš. O tom, čo MAS-ky sú a na čo budú určené peniaze, o ktorých budú rozhodovať, sme sa pýtali predstaviteľov MAS-iek v našom regióne. „Po viac ako trojročnom úsilí sme boli úspešní v snahe o získanie štatútu MAS a tiež prostriedkov. Na svoje ďalšie činnosti na najbližších tri a pol roka sme získali alokáciu vo výške viac ako 2,6 milióna eur. Túto sumu je ešte možné znásobiť. To však bude závisieť od toho, ako budeme vedieť čerpať projekty,“ uviedol šéf MAS Pro Tatry Peter Duda. Základom MAS-iek je verejno-súkromné partnerstvo.

Mesto umožnilo čerpať financie svojim obyvateľom

Členom Pro Tatry je 15 samospráv z podhoria Vysokých Tatier a k tomu ďalší partneri z neziskového sektora a podnikatelia. Prijímateľom peňazí, na základe vypracovaného a schváleného projektu, môže byť prakticky ktokoľvek z územia členskej samosprávy danej MAS-ky. „MAS-ka sa má správať ako ministerstvo, bude vyhlasovať výzvy a všetci, ktorí pôsobia na území MAS, sa budú môcť uchádzať o zdroje,“ doplnil Duda. Sídlo MAS Pro Tatry je momentálne v Starej Lesnej. Pripravuje sa však jeho presťahovanie do Tatranskej Lomnice.
Špecifickým členom Pro Tatry je mesto Poprad. Oprávnenými žiadateľmi o peniaze z MAS-ky môžu byť aj samosprávy, ale len do veľkosti 20-tisíc obyvateľov. „Mesto Poprad nemôže byť žiadateľom, ale vstúpilo do tohto partnerstva preto, aby podnikatelia a subjekty pôsobiace na území mesta mohli byť žiadateľmi. Niektorí poslanci a ľudia v Poprade nevnímali, prečo má byť mesto členom MAS, ale je to práve preto, aby prostriedky mohli žiadať subjekty pôsobiace v meste,“ doplnil Duda. Pro Tatry chce na základe schválenej stratégie prostriedky deliť, okrem samotného chodu MAS-ky na podporu malého a stredného podnikania, rozvoj cestovného ruchu a na zvýšenie kvality života obyvateľov v obciach a mestách. Aj pri MAS-kách platí, že v projektoch je potrebná spoluúčasť, niekde až do úrovne 50 percent.

Námestie sv. Egídia v Poprade. Snímka: rov

Úspešní boli aj ďalší

Úspešnou Miestnou akčnou skupinou je aj Tatry – Pieniny LAG so sídlom v Spišskej Starej Vsi, ktorá združuje najmä samosprávy a subjekty zo Zamaguria. Tá bola úspešná so svojou stratégiou, vďaka ktorej bude môcť hospodáriť s prostriedkami v prvej fáze v objeme vyše 1,98 milióna eur. Podľa Štefana Danka z MAS Tatry – Pieniny LAG sa chcú orientovať najmä na projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu, rozvoj dopravy v regióne, skvalitnenie životného prostredia v obciach a na rozvoj poľnohospodárstva a farmárstva v regióne. S prvými výzvami chcú na Zamagurí vyjsť už začiatkom budúceho roku. „Nebudeme čakať. S výzvami chceme vyjsť čo najskôr,“ uviedol Štefan Danko. Aj tu platí, že o prostriedky sa budú môcť uchádzať nielen samosprávy, ale aj podnikatelia a neziskové organizácie zo samospráv, ktoré sú členmi MAS-ky.
Tešiť sa môžu aj členovia, ale aj subjekty pôsobiace v členských obciach a mestách Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš so sídlom v Žakovciach, kde sú združené obce z okolia mesta Kežmarok, vrátane mesta. Táto MAS-ka bola úspešná so svojou stratégiou, vďaka ktorej bude rozhodovať o použití takmer 2,47 milióna eur.

Rastislav Ovšonka