Čo čaká podtatranský región v tomto roku

Spolu s vami budeme v roku 2018 sledovať aj tieto udalosti.

Snímka: archív PN