- Podtatranské noviny - http://www.podtatranske-noviny.sk -

Historický kalendár – 1. týždeň

» 3. januára sa narodil prvý a dlhoročný predseda Spolku spišských lekárov a lekárnikov, hlavný lekár Spišskej župy Fridrich Fleischer (3. 1. 1813 Matejovce – 7. 1. 1890 Matejovce). Absolvoval lýceum v Kežmarku a následne dvojročný právnický kurz v Prešove. Študoval však ďalej medicínu v Pešti, kde získal v roku 1839 doktorát. Svoju prax začal v rodných Matejovciach v roku 1843 ako všeobecný lekár. Po študijných pobytoch sa stal hlavným kúpeľným lekárom v Tatranskej Lomnici a neskôr ako spišský župný lekár zaviedol úspešný boj s epidémiou cholery. V roku 1882 mu bol za zásluhy udelený šľachtický titul. Dlhé roky bol predsedom v Uhorsku veľmi agilného Spolku spišských lekárov a lekárnikov.

Po zmene názvu i dresov HC Tatry-Poprad, zľava: Mecko Pavol, Ochotnica Ján, Štolc Martin, Tomašek Rudolf, Maličký Július, Klein Michal, kľačiaci: Ulbricht Karol, brankár Babony Anton, Gemov Cane Alexander.

» 7. januára sa narodil úradník, hokejista a funkcionár Ján Ochotnica (7. 1. 1923 Poprad – 3.1. 1984 Poprad-Veľká). Základnú školu absolvoval v Poprade, Strednú drevársku priemyslovku v Spišskej Novej Vsi a Obchodnú akadémiu v Poprade. Do roku 1963 pracoval ako úradník v Tatranských pílach v Poprade, následne do roku 1965 ako úradník v Tatrasvite vo Svite. V Poprade sa venoval športu, futbalu a hokeju ako aktívny hráč, ale pôsobil i ako funkcionár – tajomník vo futbalovom klube ŠK Poprad. V roku 1939 hľadal možnosti na záchranu ľadového hokeja v Poprade, keď starší hráči HC Poprad s hokejom skončili a bolo potrebné vytvoriť mužstvo z mladých a neskúsených hráčov. Pripojil sa k Rudolfovi Tomašekovi, skúsenému hráčovi HC Poprad i organizátorovi Júliusovi Maličkému a neskoršie i niekdajšiemu tajomníkovi ŠKVT a HC Tatry Poprad Miloslavovi Slavíkovi. Ochotnica pôsobil krátku dobu i ako tréner.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.