Historický kalendár – 2. týždeň

» 12. januára zomrel historik, mineralóg, numizmatik a prírodovedec Jonáš Andrej Cirbes (11. 11. 1732 Spišské Podhradie – 12. 1. 1813 Spišská Nová Ves). Študoval v Dobšinej, Levoči, Bratislave a Halle. Stal sa evanjelickým kazateľom v Spišskej Novej Vsi, zakladateľom tamojšieho evanjelického kostola (1790) a seniorom 13 spišských miest. Zaujímal sa o vedy, literárne dejiny, históriu, heraldiku, numizmatiku, mineralógiu a banícke práce. Amatérsky sa zaoberal aj medirytectvom. Bol majiteľom rozsiahlej knižnice a cennej zbierky nerastov a mincí. V širokom okolí ho poznali ako dobrého znalca Tatier a tatranskej literatúry. Sám vydal prvé všestranne informatívne dielo o Vysokých Tatrách: Kurzgefasste Beschreibung des Karpathischen Gebirges. Zaoberal sa v ňom názvoslovím, klimatickými pomermi, vodopisom, jaskyňami, mineralógiou a baníctvom, rastlinstvom i zverou a podáva stručný zemepisný prehľad celého pohoria. Cirbes navštívil 4. augusta 1773 s niekoľkými akcionármi novovesko-sobotskej spoločnosti, ktorá baníčila v Tatrách, štôlne na Kriváni a pri tej príležitosti uskutočnil prvý známy výstup na Kriváň.

» 12. januára zomrel fotograf František Lauff (28. 2. 1915 Slovenská Ves – 12. 1. 1968 Bratislava). Pôsobil ako úradník v Prievidzi. V roku 1940 bol pracovníkom daňového úradu v Senici. V roku 1945 pracoval na Úrade Zboru povereníkov. Fotografickým technikom sa stal v roku 1960 v SAV Bratislava. Fotografovať začal v roku 1935, od roku 1936 prispieval do rozličných časopisov a publikácií. Spočiatku sa orientoval na dokument, v 40. rokoch sa priklonil k piktorealizmu. V roku 1942 bol spoluzakladateľom a členom výboru Fotoskupiny Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Senici. V roku 1963 bol tiež spoluzakladateľom Fotoklubu PKO v Bratislave. Počas svojej kariéry získal viacero ocenení za svoju prácu. In memoriam mu bolo udelené v Prahe vyznamenanie Za zásluhy o amatérsku fotografiu.