Mesto pripravuje výstavbu nových bytov v Tatranskej Lomnici

Pár dní pred koncom uplynulého roka sa zišli poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách na mimoriadnom zasadnutí. Jediným bodom programu bola výstavba dvoch bytových domov Jelša a Osika v Tatranskej Lomnici.

Mestský úrad vo Vysokých Tatrách. Ilustračná snímka: rov

Poslanci na mimoriadnom zasadnutí schválili zmenu a doplnenie uznesenia ešte z roku 2016 súvisiace s výstavbou nájomných bytových domov. Poslanci odsúhlasili financovanie výstavby bytov z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 70 percent a z dotácie z ministerstva dopravy a výstavby vo výške 30 percent. Náklady na výstavbu bytových domov predstavujú vyše 2,6 milióna eur. Ďalších vyše 353-tisíc eur bude stáť technická vybavenosť k bytovkám, ako sú prípojky k inžinierskym sieťam, parkoviská, cesty či chodníky. Poslanci tiež upravili niektoré formulácie pôvodného uznesenia tak, aby spĺňali aktuálne požiadavky na podanie žiadostí o úver a dotáciu. Poslanci zároveň odsúhlasili zriadenie záložného práva na viaceré mestské nehnuteľnosti až dovtedy, kým nové byty nebudú stáť. Ide o objekty kultúrneho strediska v Tatranskej Lomnici, centra obchodu a služieb v Tatranskej Lomnici a Starom Smokovci a penzión Pod lesom v Starom Smokovci. Z vlastných peňazí plánuje mesto investovať nielen do prípravy staveniska, ale aj do výstavby detského ihriska. Mesto do tohto projektu investuje vyše 95-tisíc eur.
Poslanci rovnako schválili dodatok k zmluve s popradskou firmou Arprog, ktorá vyhrala súťaž na výstavbu bytových domov, podľa ktorého bude výstavba bytoviek financovaná práve úverom a dotáciou. V opačnom prípade mestu hrozilo, že by investíciu v objeme takmer tri milióny eur muselo financovať z vlastných zdrojov, čo by pri ročnom rozpočte mesta necelých šesť miliónov eur bolo veľkým problémom.

Rastislav Ovšonka