Opravia most, ktorý je už roky v havarijnom stave

Zelenú dostali tri nové investičné akcie, ktoré sa majú uskutočniť už v tomto roku.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade schválili na zasadnutí uplynulý týždeň tri nové investičné akcie, ktoré sa majú začať ešte v tomto roku. Na všetky tri má mesto vydané platné stavebné povolenie. Potrebné je už len uskutočniť verejné obstarávanie. Najväčšou investíciou bude cyklochodník, ktorý začne pri mestskom úrade a končiť bude na Športovej ulici pri Aquacity. Úsek má dĺžku 1,3 kilometra. Na túto akciu vyčlenili poslanci 510-tisíc eur. Konečná suma však bude známa až po ukončení verejného obstarávania. Ide o prvú etapu cyklotrasy, ktorá má začať na sídlisku Západ v mieste, kde končí existujúca cyklotrasa. Od Aqua­city by mal cyklochodník v budúcnosti pokračovať cez Matejovce až do Veľkej Lomnice.

Most na Francisciho ulici, nad Zdravotníckou ulicou sa bude rekonštruovať. Snímka: rov

Most nad Zdravotníckou komplexne obnovia

Po piatich rokoch od vylúčenia nákladnej dopravy nad 3,5 tony na mostoch na Francisciho a Alžbetinej ulici sa jeden z nich konečne dočká komplexnej rekonštrukcie. Poslanci odsúhlasili 300-tisíc na obnovu mosta na Francisciho ulici. Presná suma za opravu bude známa až po súťaži. Súčasný stavebno-technický stav mosta je charakterizovaný ako veľmi zlý. Izolácia mosta je nefunkčná, a tak dochádza k zatekaniu vody do nosnej konštrukcie a jej následné rozrušovanie, betónové rímsy na moste sú vplyvom poveternostných podmienok rozpadnuté.
Tiež zábradlie na moste je skorodované. Podpovrchové mostné závery sú nefunkčné, chýba odvodnenie, izolácie a prechodové dosky na moste, uvádza sa v dôvodovej správe k stavu mosta na Francisciho ulici, ktorý križuje cestu ponad Zdravotnícku ulicu. „Bude sa musieť zrekonštruovať celá infraštruktúra mosta, všetky siete, posilní sa statika, ktorá je tam dosť narušená, kompletne sa vymení a zrekonštruuje mostovka a vymenia sa zábradlia,“ priblížil rozsah prác Ľuboslav Mlynarčík z Mestského úradu v Poprade.

Svetelná alebo okružná križovatka? Snímka: rov

Na Vagonárskej pribudne chodník

Treťou investičnou akciou, ktorú na ostatnom zasadnutí schválili poslanci, je rekonštrukcia časti Vagonárskej ulice v dĺžke takmer pol kilometra. Aj na túto stavbu už má mesto právoplatné stavebné povolenie. V rámci rekonštrukcie tejto cesty dôjde aj k výmene existujúcej obruby predmetného úseku a rekonštrukcii povrchu existujúcich chodníkov. Medzi ulicami Budovateľská a Sokolovská dôjde k výstavbe chodníka v dĺžke vyše 120 metrov. Chodník v tomto úseku chýba obyvateľom už od 70-tych rokov, kedy tu vyrástli rodinné domy. V rámci rekonštrukcie bude vybudované osvetlenie na priechodoch pre chodcov. Na tento účel vyčlenili poslanci 440-tisíc eur. Aj tu bude konečná cena známa až po ukončení verejného obstarávania.
Okrem troch nových investičných akcií, ktoré sa budú realizovať už v tomto roku, poslanci schválili peniaze na viacero projektových dokumentácií k pripravovaným stavbám. Ide o vypracovanie územného plánu Zóny Juh IV – Merťuky, projekt protipovodňovej ochrany v mestskej časti Stráže pod Tatrami a na Rastislavovej ulici, chodník pre peších zo sídliska Západ k nákupnej zóne na západnom okraji mesta, projekt križovatky Banícka – J. Curie pri nemocnici, parkoviská pri bytových domoch Končistá, Tálium a Torysa či projekty na cyklochodníky zo sídliska Juh do centra mesta a na sídlisku Západ.

Rastislav Ovšonka