Popradčanov je opäť menej

Pokles počtu obyvateľov v najväčšom meste na Spiši sa ani vlani nezastavil.

Námestie sv. Egídia v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Ku koncu roka 2017 malo v Poprade trvalý pobyt 50 416 obyvateľov. Je to o 302 menej ako malo mesto na začiatku uplynulého roka. Mesto už dlhodobo, minimálne ostatných pätnásť rokov, zaznamenáva pokles počtu obyvateľov. Najviac obyvateľov mal Poprad v roku 2002, kedy v meste žilo 56 673 obyvateľov. Odvtedy každoročne ubudne v priemere viac ako 400 obyvateľov. V posledných rokoch sa tento pokles zmiernil. Kým v roku 2017 to bol pokles o 302 obyvateľov, v roku 2016 išlo o 250, v roku 2015 to bolo 315 obyvateľov.

Atraktívne je najmä okolie

Pozitívnym faktom na nepriaznivej demografii mesta je skutočnosť, že stále sa tu narodí viac obyvateľov, ako ich zomrie. V roku 2017 sa v Poprade narodilo 449 malých Popradčanov, mesto sa rozlúčilo s 399 obyvateľmi. Oveľa horšie je na tom porovnanie prisťahovaných a odsťahovaných. Kým do mesta sa prisťahovalo 566 nových obyvateľov, z mesta odišlo až 891 ľudí. Podľa Márie Kubičárovej z Mestského úradu v Poprade sa do mesta sťahujú ľudia z celého Slovenska, najväčší pohyb obyvateľov je však z okolitých obcí. Rovnako je to aj v prípade odsťahovaných. „Boli prípady, keď sa ľudia sťahovali na západné, ale aj na východné Slovensko, ale najčastejšie sa sťahovali do okolitých obcí,“ uviedla Kubičárová. Medzi najatraktívnejšie lokality, kam sa Popradčania sťahujú, patria v poslednom období Veľký Slavkov či Batizovce. Celkový prírastok predstavoval v minulom roku 1 015 obyvateľov a úbytok 1 290 obyvateľov. Okrem toho sa do cudziny odsťahovalo 73 obyvateľov Popradu, rok predtým to bolo 64 obyvateľov.

Poprad-Veľká. Snímka: rov

Veľká je stále veľkou

Už tradične je najľudnatejšou časťou mesta samotný Poprad – spolu so sídliskami Juh a Západ. Ku koncu roka tu žilo 32 274 obyvateľov. Okrem toho má trvalý pobyt v meste, bez uvedenia konkrétnej adresy, uvedených ďalších 1 978 ľudí. Druhou najväčšou mestskou časťou je Veľká, kde žije 4 644 obyvateľov. Treťou najväčšou mestskou časťou je Spišská Sobota, kde má trvalý pobyt 2 919 obyvateľov. V tesnom závese sú Matejovce, kde žije 2 821 obyvateľov. Možno povedať, že najstabilnejšou časťou z tohto pohľadu sú Stráže pod Tatrami, kde sa počet obyvateľov už roky veľmi nemení. Momentálne tu žije 586 obyvateľov. Stabilná je aj populácia na Kvetnici, kde momentálne žije 194 obyvateľov.
Ak bude pokles počtu obyvateľov Popradu pokračovať podobným tempom ako v roku 2017, už v roku 2019 môžeme očakávať v Poprade pokles počtu obyvateľov pod hranicu 50-tisíc obyvateľov, čo bude mať významný vplyv fungovanie mesta. Toto číslo totiž predstavuje hranicu, kedy sa upravujú napríklad aj limity počtu poslancov, ale i výška ich odmien, ako aj plat primátora. Najvýraznejšie sa to však dotkne výšky podielových daní, ktoré mesto získava zo štátneho rozpočtu. Tu môže mesto prísť až o niekoľko stotisíc eur ročne.

Rastislav Ovšonka