Schvaľovali podpredsedov i svoje odmeny

Na prvom pracovnom zasadnutí sa v pondelok zišli poslanci Prešovského samosprávneho kraja.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja. Snímka: archív PSK

Na programe mali voľbu podpredsedov Prešovského samosprávneho kraja, ktorými sa podľa návrhu stali Peter Bizovský, Martin Jakubov a Jozef Lukáč. Všetci traja budú mať podľa predloženého návrhu 40-percentný pracovný úväzok. Kým prví dvaja majú za podpredsednícku funkciu poberať mesačne 800 eur, posledný z podpredsedov má dostávať za rovnakú funkciu i úväzok minimálnu mzdu, ktorá je momentálne na úrovni 480 eur.

Schvaľovali si odmeny i náhrady

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja tiež mali na programe schválenie Zásad odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov. Poslanci majú dostávať mesačnú odmenu vo výške 1,4 násobku minimálnej mzdy, čo momentálne predstavuje 672 eur. Okrem toho má mať predseda komisie pri zastupiteľstve príplatok 50 eur, podpredseda komisie 30 eur a člen komisie desať eur. Členovia komisií – neposlanci majú dostávať za každú účasť na rokovaní komisie 0,2 násobok minimálnej mzdy, čo je 96 eur a k tomu mesačne desať eur. Za neúčasť na zasadnutí zastupiteľstva prídu poslanci v prípade ospravedlnenej neúčasti o 35 eur a v prípade neospravedlnenej neúčasti o sto eur. Návrh zásad odmeňovania poslancov umožňuje na konci roka poskytnúť poslancom aj mimoriadnu odmenu, ktorú si však poslanci musia schváliť. Celková výška odmien poslanca ročne nesmie presiahnuť dvadsaťnásobok minimálne mesačnej mzdy, čo je 9 600 eur. Okrem odmien majú poslanci a členovia komisií – neposlanci nárok aj na paušálne náhrady za použitie auta na rokovanie zastupiteľstva a komisie.

Zasadací poriadok podľa straníckej príslušnosti

Zastupiteľstvo tiež malo na programe schvaľovanie členov jednotlivých komisií pri zastupiteľstve. Z jedenástich komisií budú trom predsedať poslanci z nášho regió­nu. Predsedníčkou komisie dopravy sa má stať Zita Pleštinská, komisie sociálnych vecí a rodiny Anna Schlosserová a zdravotníctva Martin Lajoš. Poslanci mali na programe aj schvaľovanie zasadacieho poriadku. Kým rozloženie poslancov podľa aktuálnej príslušnosti k jednotlivým politickým stranám je pochopiteľné, zaujímavo vyzerá zasadací poriadok nezávislých poslancov, ktorí sú rozdelení do dvoch skupín. Prakticky aj tu je možné vidieť nedávnu politickú príslušnosť, prípadne inklináciu nezávislých poslancov k niektorej z politických strán v minulosti. Podľa zasadacieho poriadku to vyzerá tak, že súčasný župan Milan Majerský by mal mať podporu 34 hlasov v 62-člennom zastupiteľstve. Poslanci mali na programe prvého pracovného rokovania aj schválenie programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK. V tomto roku by sa mali poslanci zísť ešte sedemkrát. Najbližšie zasadnutie je naplánované na 5. marca, kde by sa poslanci už mali venovať aj úpravám rozpočtu kraja na tento rok či spolufinancovaniu projektu cezhraničnej spolupráce, ale i výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií pre rok 2018 z rozpočtu samosprávneho kraja.

Rastislav Ovšonka