Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 2. týždeň

* Kadet ašpirant 3. honvédskeho pešieho pluku Andor Tschörner, syn riaditeľa kežmarskej Ľanárskej školy, za hrdinstvo preukázané pri boji o Horu sv. Gabriela, ozdobil svoju hruď medailou Za statočnosť. Desiatnik Gustáv Fröhlich z Ľubice, príslušník 39. honvédskeho pluku poľných húfnic, dostal rovnakú medailu, ale 2. stupňa.
* Na Silvestra končila už siedma emisia vojnových dlhopisov. Spišské finančné ústavy hlásili nákupy v týchto sumách: Spišská kreditná banka a sporiteľňa v Levoči 2,5 milióna korún, Kežmarská sporiteľňa 2,284 milióna, Spišskostaroveská sporiteľňa 425,8 tisíc, Popradsko-velická sporiteľňa 425,65 tisíc, Velická banka 389,65 tisíc, najmenej Rímsko-katolícka ľudová banka Spišská Sobota 46-tisíc korún. Celkom sa zapojilo osemnásť finančných domov, ústavov a inštitúcií Spiša.
* Študujúca mládež z Veľkej Lomnice sa verejnosti obce predviedla kultúrnym programom. Čistý výťažok z večera bol 160 korún, ktoré mládež rozdelila vojnovým invalidom, evanjelickej cirkvi, sirotám a na ďalšie dobročinné účely.
* Dobrá správa prišla spišským mestám z centrálnej vlády, presnejšie z ministerstva vnútra. Týkala sa štátnej pomoci mestám. Najvyššiu dostal Kežmarok vo výške 22-tisíc korún, Spišská Nová Ves 13-tisíc a Ľubica 10-tisíc. Pomoc dostali aj Gelnica, Spišské Podhradie a Spišské Vlachy. Pomoc bola určená na zabezpečenie chodu verejnej správy.
* Nazrime aj do života smotánky: Ešte koncom decembra uzavreli manželstvo dve významné osobnosti. Úradník Wei­novej továrne Karol Šovánka (neskôr významný maliar) so slečnou Emou Schenkovou 22. decembra a profesor lýcea Jur Hronec (neskôr významný matematik) 26. decembra so slečnou Emmy Schuster, dcérou kolegu.
* V Poprade sa 5. januára zišli na prvom zasadnutí v novom roku členovia vedenia Spolku spišských učiteľov. Predmetom riešenia bolo aj zaujatie stanoviska k otázke jednotnej uhorskej národnej školy.

(arg)