V Spišskom Štiavniku pribudne sieť parkovísk aj komunitné centrum

Hneď 2. januára nám nastúpili občianske hliadky a už vidím prínos pri udržiavaní verejného poriadku v obci,  som veľmi rada, že sa nám projekt podarilo vybaviť. Čo sa týka investícií, máme rozostavanú nadstavbu bytovky v rómskej osade, vytvorených bude dvanásť bytov. Tak by sme vyriešili otázku bývania ľudí, ktorí sú prihlásení na trvalom pobyte v obci Spišský Štiavnik. Kúpili sme pozemok pri obecnom úrade, ideme sa pustiť do sietí parkovísk, lebo z obecného úradu máme výjazd priamo z požiarnej zbrojnice. Ešte plánujeme rekonštrukciu autobusových zastávok a ďalší balík investícií pôjde do infraštruktúry a spolufinancovania výstavby komunitného centra. Veľkú pozornosť venujeme rozvoju telesnej kultúry a športu, tradícii hasičstva v obci. Medzi najpopulárnejšie športy patrí naďalej futbal a stolný tenis. Žiaci ZŠ získali 1. miesto na krajskom kole v malom futbale, štvrté miesto na celoštátnom kole a prvé miesto vo futsale na obvodnom kole. V hasičskom živote sa darí chlapcom i dievčatám. Dievčatá – dorastenky obsadili prvé miesto vo východoslovenskom finále dorastu. Dievčatá získali prvé miesto medzi mladými hasičkami v rámci Podtatranskej hasičskej ligy a chlapci prvé miesto v kategórii muži do 35 rokov PHL.

Kaštieľ v Spišskom Štiavniku. Snímka: archív

V tomto roku pripravujeme 10. júna 50. ročník jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní jazdcov o štiavnickú podkovu, na ktorú už teraz pozývame priaznivcov jazdectva, ako aj všetkých milovníkov koní a množstvo ďalších pekných kultúrnych a spoločenských podujatí a už 27. januára sa tešíme na výročný Štiavnický ples a obecný karneval. Najväčšou prioritou do konca volebného obdobia zostáva vytváranie podmienok pre stabilizáciu mladých rodín v obci a tiež participácia obce na rozvoji celého nášho regiónu. Aj touto cestou chcem zaželať všetkým čitateľom Podtatranských novín do nového roka, na prahu ktorého ešte stále stojíme, predovšetkým veľa pevného zdravia, šťastia, lásky a úspechov v osobnom i profesionálnom živote.

Mária Kleinová
starostka obce Spišský Štiavnik