V Ždiari plánujú dobudovať oddychovú zónu

Pripravili sme projekty a podali žiadosti na získanie financií z eurofondov  na vybavenie ZŠ, kde chceme rozšíriť kabinety fyziky, chémie, prírodopisu, projekt na zateplenie materskej školy a rekonštrukcie podkrovia. Tiež sme podali žiadosť na projekt na rozšírenie čistiarne odpadových vôd, rozšírenie hasičskej zbrojnice a výstavbu zberného dvora.  Toto všetko by sme chceli tento rok uskutočniť, pokiaľ budeme úspešní pri získaní financií. Z vlastných zdrojov sme urobili rekonštrukciu obecných rigolov a obecnej cesty v dĺžke jedného kilometra za približne 120-tisíc eur. Vymenili sme strešnú krytinu na Ždiarskom dome, zrekonštruovali sme aj časť čistiarne odpadových vôd. Z projektov cezhraničnej spolupráce sa začala výstavba cyklochodníka z Tatranskej Kotliny na Kardolinu, zrekonštruovali sme podkrovie nad jestvujúcim múzeom. Z externých zdrojov sa nám podarilo pripraviť a odovzdať projekt Slovenskej správe ciest na rekonštrukcie cesty I/66 od Bachledovej doliny po Strednicu. Začali sme s výstavbou poslednej etapy vodovodu do Bachledovej doliny, Antošovského vrchu a Blaščackej doliny. Teraz pripravujeme projekty na kompletnú rekonštrukciu  VN a NN napätia v obci. Tento rok by sme chceli uskutočniť schválené projekty, pokračovať v rekonštrukcii obecných ciest a rigolov a opraviť dom smútku. Plánujeme vybudovať aj chodníky na cintoríne, zrekonštruovať multifunkčné ihrisko a dobudovať oddychovú zónu. Každý rok sa nám opakujú Preteky hasičov o pohár starostu obce, Furmanské preteky, Goralské folklórne slávnosti, Ples goralov a cyklomaratón medzi Spišskou Belou a Ždiarom. Robievame aj omšu v horách na Žlebine.

Pavol Bekeš
starosta obce Ždiar