Historický kalendár – 6. týždeň

» 8. februára sa narodil lekár, osvetový pracovník a publicista Július Beniač (8. 2. 1888 Partizánska Ľupča – 29. 7. 1974 Prievidza, pochovaný v Partizánskej Ľupči). Po gymnaziálnych štúdiách v Kežmarku a vysokoškolskom štúdiu medicíny v Budapešti pôsobil po 1. svetovej vojne ako praktický lekár v Poprade – Spišskej Sobote. Zaslúžil sa o propagáciu a výstavbu zdravotníckych zariadení na vidieku, prostredníctvom Červeného kríža organizoval zdravotnícku osvetu a napísal mnoho populárnych článkov v rámci boja proti tuberkulóze, pohlavným chorobám a alkoholizmu, najmä v časopisoch Boj o zdravie, Zdravotnícke noviny, Náš kraj a Slovenský denník.

» 10. februára sa narodil učiteľ a novinár Matej Martinko (10. 2. 1898 Spišský Štiavnik – 21. 4. 1945 Sachsenhausen). Študoval v rodnom Spišskom Štiavniku, na gymnáziu v Podolínci, maturoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Bol učiteľom na ľudových školách na východnom Slovensku. V rokoch 1939 až 1943 bol referentom pre osobné veci učiteľstva neštátnych ľudových a meštianskych škôl a detských opatrovní na Ministerstve školstva a národnej osvety v Bratislave. V máji 1943 bol za účasť v ilegálnom protifašistickom hnutí zatknutý a väznený. V roku 1944 do konca októbra pracoval v redakcii povstaleckej Pravdy v Banskej Bystrici. V Spišskom Štiavniku bol zaistený gestapom, bol väznený v Spišskej Belej, Kežmarku, Poprade a v Prešove. Od novembra 1944 bol väznený v koncentračnom tábore v Rawensbrücku, od marca 1945 bol v Oranienburgu a naposledy v Sachsenhausene, kde aj zahynul.

» 11. februára sa narodil balneológ a chemik Juraj Országh (11. 2. 1893 Abramová-Laclavá, okr. Martin – 11. 12. 1952 Levoča). Študoval na reálnom gymnáziu v Kremnici a chémiu na technike v Budapešti. V roku 1919 absolvoval chemickú prax v rozličných továrňach vo Francúzsku. Neskôr sa stal riaditeľom Bardejovských Kúpeľov, potom kúpeľov v Ľubochni a v Tatranskej Lomnici. V rokoch 1939 až 1942 bol väznený a perzekvovaný. V rokoch 1942 až 1945 bol riaditeľom továrne na glej a umelé hnojivá v Liptovskom Mikuláši, v rokoch 1945 až 1949 bol pracovníkom Povereníctva zdravotníctva v Bratislave a od roku 1949 bol na dôchodku v Tatranskej Lomnici. Stal sa zakladateľom Pivovarskej spoločnosti v Bardejove. Ako riaditeľ kúpeľov v Tatranskej Lomnici sa zaslúžil o vybudovanie lanovky na Skalnaté pleso a Lomnický štít.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.