Lanovka zo Smokovcov do Tatranskej Lomnice? TMR opäť otvorila túto tému

Projekt by mal byť do polovice roka odovzdaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Takto si TMR predstavuje stanicu novej lanovky na Hrebienku. Zdroj: TMR

Spoločnosť Tatry Mountain Resorts (TMR) prvýkrát prišla s nápadom prepojiť Smokovce a Tatranskú Lomnicu približne pred tromi rokmi. Od začiatku mal tento nápad svojich fanúšikov i zarytých odporcov. Uplynulý štvrtok TMR opäť oživila túto diskusiu. V jednom zo svojich hotelov totiž usporiadala konferenciu o ekologickej doprave v Tatrách. Prezentovala na nej argumenty, prečo by horizontálne prepojenie dvoch stredísk lanovkou bolo pre naše veľhory správnym krokom.

Diskusia je emocionálna

Jedným z hlavných argumentov spoločnosti TMR je ekológia a množstvo áut. „Nápor návštevníkov dnes spôsobuje dopravné problémy. Tým, že sa plánujú stále nové parkoviská a neponúkajú dostatočne kvalitné alternatívne spôsoby prepravy, návštevníkov motivujeme, aby prišli autom, a to treba zmeniť,“ uviedol generálny riaditeľ TMR Bohuš Hlavatý. Podľa údajov Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo by lanovka zredukovala počet prejazdov medzi Smokovcami a Tatranskou Lomnicou o viac ako tisícku denne. Zároveň by lanovku v úseku Hrebienok – Skalnaté Pleso vybudovali iba za pomoci troch podpier.
Takže by sa podľa developerov zredukoval zásah do prírody. „Dnes sme vo finiši predprípravnej fázy. Našou úlohou je aj prejsť z roviny emocionálnej a nepragmatickej do riešenia vecí na základe argumentov a faktov. Veríme, že v prvej polovici tohto roku podáme celý projekt na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, čo väčšinou trvá od roka a pol až po dva roky. Tá diskusia už potom bude formálne záväzná a z nej by malo vyplynúť finálne riešenie – či áno alebo nie a akým spôsobom,“ dodal B. Hlavatý.

Prednosta nechce dopredu kričať nie

Plánovaná lanovka sa podľa TMR zameriava na vyriešenie dopravy medzi Smokovcami a Tatranskou Lomnicou, otázkou však ostáva, čo s autami, ktoré tam dorazia, teda otázka parkovísk. Podľa prednostu Mestského úradu vo Vysokých Tatrách Eugena Knoteka by cestou mohlo byť vybudovanie záchytných parkovísk a k tomu pridať nízkokapacitné autobusy alebo elektrobusy s veľkou intenzitou. Podľa neho sa totiž diskusia o lanovke nedá vytrhnúť z kontextu, nutné je hľadať riešenie dopravnej situácie vo Vysokých Tatrách ako celku. Každopádne však mesto chce, aby bol dobudovaný Smokovec, aby sa opäť lyžovalo na Jakubkovej lúke a Hrebienku. Či je na to potrebné vybudovanie lanovky, je podľa prednostu ešte predčasné hovoriť. „My sme nevideli projekt, nevideli sme EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, pozn. red.) a dopredu kričíme, že nie. Tak ja kričať nebudem, pretože ja chcem vidieť súvzťažnosť, chcem vidieť fakty, analýzy. Potom budem kričať. Preto sme si dali urobiť aj vlastnú štúdiu, ktorú vypracuje Katedra cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity. Je to nezávislá inštitúcia, aby zmizli akékoľvek pochybnosti o neobjektivite. Mala by byť dokončená do konca leta,“ tvrdí Knotek. Podľa neho je pri riešení dopravy vo Vysokých Tatrách potrebná spolupráca viacerých dotknutých subjektov: TMR, mesta, podhoria i ekológie a mať na zreteli aj širší pohľad. „Nemôžeme sa hrať, že sme len mesto, keď sme aj destinácia,“ uviedol Knotek.

Takto si TMR predstavuje stanicu novej lanovky na Skalnatom plese. Zdroj: TMR

Gálfy: Je to zavádzanie verejnosti

Opačný názor ako spoločnosť TMR zastáva mestský poslanec za Vysoké Tatry Robert Gálfy. „Je to zbytočné zavádzanie verejnosti. To, že by sa lanovkou vyriešila doprava v Tatrách, je úplný omyl. Mrzí ma, že sa do toho vložil aj Inštitút pre dopravu a hospodárstvo. Ten vyrátal, že by sa vďaka novej lanovke dočasne znížil prietok áut medzi Lomnicou a Smokovcami. Lenže každý turista, ktorý by sa aj previezol na lanovke, by chcel vidieť a autom pôjde aj na Štrbské Pleso, do Ždiaru a tak ďalej,“ tvrdí Gálfy. Zároveň upozornil na fakt, že v prípade postavenia novej lanovky by obe – tá jestvujúca na Skalnaté Pleso i nová – za hodinu vychrlili na Skalnatom plese 12-tisíc ľudí. „Čiže je tu otázka únosnosti územia, ktoré proste neznesie taký nápor ľudí. To ďalej znamená, že za pár mesiacov budeme mať na stole žiadosti o sociálne zariadenia, o zázemie, reštaurácie. Čo sa o chvíľu z toho Skalnatého plesa stane? Urážajú ma aj argumenty a masírovanie typu, že lanovka pomôže starým ľuďom dostať sa tam, kam nemôžu vyjsť, respektíve že pomôže ľuďom dostať sa bližšie k prírode,“ zhodnotil Robert Gálfy. Riešenia dopravy v Tatrách by podľa neho mohla priniesť spomínaná štúdia, ktorú si mesto nechalo vypracovať na Žilinskej univerzite. „Z názorov týchto mladých ľudí som bol nadšený. Mali výborné postrehy a čakáme na ich výsledky,“ povedal poslanec. Zatiaľ bez záverov štúdie by však podľa neho správnym krokom bolo posilniť železničnú dopravu, znovu otvoriť tému záchytné parkoviská pod národným parkom a vyriešiť kyvadlovú dopravu.

Dopravu by mohli zachytiť už v podhorí

Ďalší rozmer problematiky načrtol zástupca podhoria Peter Duda. „Nie je to len otázka vertikálnej dopravy zo Smokovca hore k strediskám, ale možno skúsme otvoriť tému prepojenia podhoria rovnakým spôsobom dopravy práve do centier stredísk. Možno dostať sa zo Smokovca niekde oveľa nižšie, vytvoriť dostatok infraštruktúry v podhorí. Mám teraz na mysli údolné stanice lanoviek, záchytné parkoviská a potrebnú infraštruktúru k tomu už o čosi nižšie. Zachytiť ten nárast dopravy už v podhorí, s tým, že turista sa v Tatrách a po Tatrách bude pohybovať len tou ekologickou dopravou. Akou? To treba nechať na odbornú diskusiu,“ hovorí predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry – Podhorie.
Ešte širšia diskusia sa s najväčšou pravdepodobnosťou objaví po zaslaní projektu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Vtedy už budú známe všetky konkrétne detaily a plány spoločnosti TMR ohľadom vybudovania novej lanovky.

Mária Mlaková