Nová budova neznamená vždy vznik školy

Spišskosobotské školstvo má bohatú históriu siahajúcu až do 15. storočia.

Školstvo v Spišskej Sobote. Ilustračná snímka: archív PN

Bývalý učiteľ a dnes aktívny predstaviteľ popradskej Jednoty dôchodcov Slovenska a obyvateľ mestskej časti Spišská Sobota Fabián Gordiak napísal a vydal útlu knižočku venovanú školstvu v Poprade-Spišskej Sobote. „Ja som tam začínal ako mladý učiteľ v roku 1965 a bol som učiteľom do roku 1980. Neskôr ma preložili do Hranovnice, a potom ma vrátili naspäť do Popradu do školy na Fučíkovej ulici. Škola v Spišskej Sobote sa do nových priestorov sťahovala v roku 1975. Zarážalo ma, že keď sa oslavovalo 30-te či 40-te výročie, akoby škola v Spišskej Sobote predtým nebola,“ povedal Fabián Gordiak o tom, čo ho inšpirovalo napísať knižku Školstvo v Spišskej Sobote.

Školstvo v Poprade-Spišskej Sobote má stáročnú tradíciu

V publikácii zhrnul autor všetky jemu dostupné informácie o škole, školstve a vôbec vzdelanosti v Spišskej Sobote. Podľa neho spišskosobotská škola mala svoje meno už v 15. storočí a bola jednou z najvýznamnejších na Spiši, po školách v Levoči či Kežmarku. Zaujímavý moment v histórii školstva v tejto mestskej časti je podľa neho aj v tom, že v Spišskej Sobote sa v minulosti nedelili žiaci podľa náboženského vierovyznania, ale všetci chodili spolu do jednej školy.

Základná škola s materskou školou, Vagonárska ul., Poprad. Snímka: rov

Kniha približuje aj vznik ostatných popradských škôl

Hoci hlavný dôraz kladie autor na školstvo v Spišskej Sobote, čiastočne načrtol aj vývoj školstva vo veľkom Poprade. Aj tu nie je výnimkou, že školy si pripomínajú a oslavujú nie vznik, ale otvorenie najnovšej budovy školy. V publikácii tiež autor prikladá prehľad jednotlivých základných škôl na území mesta a v prípade známeho dátumu ich založenia, aj ten. Pravidlo, že otvorenie novej budovy znamená aj vznik školy, platí v Poprade pre väčšinu sídliskových škôl. Určite však otvorenie novej budovy neznamená aj vznik školy, napríklad tej na Francisciho ulici alebo aj školy v mestskej časti Veľká.
Problém je podľa neho v tom, že nepátrame po vlastnej minulosti. „Ja som učiteľ matematiky a fyziky, ale snažil som sa zverejniť to, čo som vedel. Čo robia dnes učitelia dejepisu na každej škole?“ pýta sa Fabián Gordiak. Súčasťou knižky je aj prepis denníka jednej zo žiačok, ktorá si takto zdokumentovala jeden celý školský rok v sedemdesiatych rokoch.

Rastislav Ovšonka