Od vzniku Česko-Slovenska rok po roku: 1946

Reč starých papierov

Hneď v januári 1946 sa predstavitelia 51 krajín zišli na zasadnutí Organizácie spojených národov. O pár mesiacov zástupcovia 16 štátov (medzi nimi aj ČSR) dohodli nemecké vojnové reparácie. Medzinárodnou udalosťou – a akoby bodkou za II. svetovou vojnou – sa stal Norimberský proces. Benešove dekréty sa ratifikáciou v Národnom zhromaždení stali zákonmi. O štátoprávnom usporiadaní rokovali dva razy v Prahe politické reprezentácie slovenské a centrálne. Slovensko prehralo. Parlamentné voľby vyhrala na Slovensku Demokratická strana (62Okresné veliteľstvo Národnej bezpečnosti vykonalo raziu večer a v noci z 27. na 28. apríla 1946. Zúčastnilo sa 27 členov Národnej bezpečnosti z okresu Poprad a desaťčlenná posila z okresu Spišská Nová Ves, ďalej financi zo Smokovca, mestskí policajti z Popradu, pracovníci lesnej správy, spoľahliví partizáni a ešte zaujímavá kategória „spoľahlivé civilné osoby“. Skupiny operovali v Poprade, v Spišskej Sobote, vo Svite, Hranovnici a vo Vikartovciach. Civilisti mohli do akcie vstupovať iba spolu s uniformovanými členmi, lebo boli oprávnené obavy, že pri sólo akcii by mohli zneužiť svoje postavenie. (Ako správa uvádza, boli s tým už skúsenosti…) Výsledky? Nič moc. Chytili dvoch občanov nemeckej národnosti. Jedného v Mlynici odviedli do sústreďovacieho tábora v Poprade, druhý bol na úteku, putoval teda do väzenia. Pri domových prehliadkach u vybraných osôb našli 1 samopal, 2 pušky, 2 pištole a 118 nábojov. Zaujímavé je, že orgány vykonávajúce raziu zabavili v Poprade 12 a v Spišskej Sobote 2 rádioprijímače. (Voľne podľa spisu v Štátnom archíve Prešov, pracovisko Archív Poprad, fond MNV Poprad, i. č. 38, sign. 281.)
Zvláštnou kapitolou boli úradníci, ktorí vydávali osvedčenia o štátnej a občianskej spoľahlivosti. Hoci každé z pripravených osvedčení prešlo schvaľovacím procesom, medzi desiatkami mien a papierov sa vždy stratil aj ten, kto na to mal…
Tie papiere v archívoch vedia kadečo rozprávať, keď ich pozorne počúvate. Sú svedectvom doby, ľudí v tej dobe. Svedectvom na riadkoch i medzi riadkami.

Mikuláš Argalács