Park na Kvetnici čaká omladzovacia kúra

Východnú časť parku v Poprade-Kvetnici čaká tento rok rozsiahla rekonštrukcia.

Park v Poprade-Kvetnici čaká rekonštrukcia. Snímka: rov

Nezisková organizácia Seniorpark získala v prvom kole výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu vyše 475-tisíc eur na projekt Revitalizácia centrálneho parku Poprad-Kvetnica. Rekonštruovať sa bude časť kvetnického parku, ktorý je vo vlastníctve neziskovej organizácie. Celkové oprávnené výdavky projektu presahujú 500-tisíc eur. „Plánujeme zrevitalizovať celý park, pribudne protihluková zóna pri hlavnej ceste, doplníme zeleň, zrekonštruujeme chodníky, pri ktorých pribudnú lavičky, altánky. V strede parku plánujeme vybudovať fontánu a tiež dažďovú záhradu, ktorá je dôležitá aj kvôli tomu, že park je vyslovene mokrý,“ informovala riaditeľka Seniorparku Adela Dovalovská.

Projekt rekonštrukcie parku v Poprade-Kvetnici. Snímka: archív PN

Park bude verejne prístupný

V jednej časti zrekonštruovaného parku by mal vzniknúť aj priestor pre kultúrne podujatia, ktoré by sa tu mohli konať aj v spolupráci s mestom Poprad. Súčasťou projektu je aj vybudovanie klimatickej časti pre klientov Seniorparku. Tu zrejme vznikne aj kaplnka, keďže mnohí klienti zariadenia sú veriaci. Mnohí z nich majú zdravotné problémy, ktoré im neumožňujú navštevovať neďaleký kostolík. „Samozrejme, bude to nielen pre našich klientov, ale pre všetkých návštevníkov Kvetnice,“ vyvracia rôzne špekulácie o údajnom oplotení a zatvorení zrekonštruovaného parku riaditeľka. „Máme záujem, aby to bolo pre všetkých občanov Popradu. Bude to verejne prístupné nielen pre Kvetničanov, ale pre všetkých,“ dodala Dovalovská. Celý projekt bol konzultovaný aj s pamiatkármi, keďže druhá časť parku, ako aj viaceré objekty okolo rekonštruovaného parku, sú kultúrnymi pamiatkami. So stavebnými prácami by sa malo začať v apríli tohto roku, po ukončení verejného obstarávania. Výsadba stromov sa bude robiť v optimálnom vegetačnom období. Všetky práce by mali byť ukončené do konca decembra tohto roku.

V centre parku pribudne nové jazierko s fontánou. Snímka: rov

Ministerstvo rozdelilo milióny

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhodnotilo prvé kolo výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Predložených bolo 70 projektov v hodnote viac ako 21 miliónov eur. Schválených bolo 38 projektov zameraných na zelenú infraštruktúru v hodnote 12,852 milióna eur, informoval Michal Feik z odboru komunikácie ministerstva pôdohospodárstva. Uchádzačmi boli najčastejšie mestá. V našom regióne sú medzi úspešnými aj Svit, Stará Ľubovňa či Kežmarok. Najčastejšie žiadali mestá a obce peniaze na revitalizáciu vnútroblokov sídlisk, ale nechýbali ani projekty na sadové úpravy, oddychové zóny či obnovu parkov, medzi nimi bol aj projekt neziskovej organizácie Seniorpark.

Rastislav Ovšonka