Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi – 6. týždeň

* Ministerstvo vojny opätovne upravilo pre študentov vysokých škôl, ktorí boli vo vojenskej službe, možnosti členeného štúdia s tým, že do konca augusta môžu vykonať skúšky za dva semestre. Každý študent mal stanovené podmienky, vrátane dovolenky na vykonanie skúšok.
* C.-k. armáda zrejme pociťovala nedostatok ľudí na rôznych pozíciach, a tak upravila podmienky služby v armáde pre ženy. Požiadavka bola na 30-tisíc žien pre potreby zdravotníckych zariadení priamo vo frontovej línii i v nemocniciach v tyle.
* Kežmarské zastupiteľstvo zasadlo 8. februára pod vedením primátora Dr. Wrchovszkého a medzi rokovacími bodmi zaujal najmä ten o plnej podpore stavby železničnej trate normálneho rozchodu z Levoče do Nového Targu. Primátor informoval o projekte podrobne, lebo podklady dostal od levočského primátora 31. januára. Pri rozvojových tendenciách Popradu preto neprekvapilo, že vedenie mesta i viacerí zastupitelia skôr prijali ideu trate Betliar – Spišská Nová Ves – Levoča a ďalej do Nového Targu než trať Poprad – Dobšiná…
* Pribúdalo sťažností na činnosť daňových úradov, najmä pri vyrubovaní výšky dane. Podnikatelia si teda ustanovili komisiu pre riešenie početných sťažností. Na jej čele boli skúsený právnik Dr. Mathias Wesselényi a popradský veľkopodnikateľ Viliam Krieger.
* Stretnutie stredoškolských profesorov zo Spiša a z Liptova sa uskutočnilo 2. februára v hoteli National v Poprade. Zaujímavou informáciou pre zúčastnených bola tá od riaditeľa Otta Brucknera, že Spolok spišských učiteľov pripravuje otvorenie sanatória pre učiteľov vo Vysokých Tatrách.
* Na zasadnutí Spišského spolku v Budapešti 1. februára už až taký veľký optimizmus nevládol. Zúčastnilo sa asi 40 členov, obsahom rokovania bolo skôr menu na banket než závažné rokovacie body.
* Napriek vojnovému stavu silneli hlasy po vybudovaní mestského hotela v Kežmarku. Napokon bola sila verejnej mienky taká, že v druhej polovici februára k tomuto problému zvoláva radnica verejné zhromaždenie.

(arg)