V Spišskej Belej budú kontajnery v zemi

V meste zavedú tohto roku novinku v nakladaní s odpadmi. Ako prví v regióne vybudujú polopodzemné kontajnery na odpad.

Spišská Belá bude testovať polopodzemné kontajnery. Snímka: archív MsÚ Spišská Belá

Nový druh kontajnerov bude spišskobelianska samospráva testovať na sídlisku Mierová, kde sa nachádzajú bytové domy. „Dospeli sme k názoru, že potrebujeme riešiť spôsob zberu odpadu a jeho uskladňovanie, keďže klasické kontajnery majú svoje nevýhody. Okrem toho, že sú kapacitne obmedzené a zaberajú veľa miesta, spôsobujú hygienické problémy a sú zdrojom znečistenia aj z dôvodu, že ich vyberajú naši spoluobčania, ale aj mnohí ľudia sú pohodlní a odpadky hádžu okolo kontajnerov, najmä, ak sú klasické kontajnery plné,“ zdôvodnil tento krok mesta primátor Štefan Bieľak.

Očakávajú viac poriadku okolo kontajnerov

Na sídlisku Mierová plánuje mesto Spišská Belá úplne nahradiť klasické kontajnery polopodzemnými kontajnermi. Nové kontajnery majú podľa primátora viacero výhod. Okrem toho, že len časť celej nádoby sa nachádza nad zemou, tak tieto kontajnery majú väčší objem ako klasické 1 100 litrové nádoby známe z našich miest a obcí. Objem polopodzemných kontajnerov si môže budúci prevádzkovateľ zvoliť. „Sľubujeme si od toho aj čistejšie a hygienickejšie prostredie okolo kontajnerov, pretože manipulácia s odpadom, ktorý je v hĺbke dvoch až troch metrov, je zložitejšia,“ uviedol Bieľak. Skúsenosti z iných miest, ktoré už takéto polopodzemné kontajnery zaviedli, priniesli podľa primátora aj taký efekt, že sa zvýšil záujem ľudí separovať odpad. Pri kontajneroch s väčším objemom nevzniká problém, že by sa zmesový kontajner naplnil a ľudia ho následne hádzali do kontajnerov na triedený odpad. „Ľudí zrejme tiež namotivovalo niečo nové, niečo iné,“ dodal Bieľak.

Spišská Belá bude testovať polopodzemné kontajnery. Snímka: archív MsÚ Spišská Belá

Kontajnery vhodné pre sídliská

V prvej fáze, kedy budú v Spišskej Belej testovať nové kontajnery, vybudujú na sídlisku tri zberové miesta. V každom z nich bude šesť druhov kontajnerov na rôzny druh odpadu. Jedno stanovište kontajnerov stojí približne 15-tisíc eur, ďalších približne tritisíc eur bude stáť jeho osadenie. Tieto práce si chce mesto urobiť vo vlastnej réžii. Poslanci mestského zastupiteľstva na minulotýždňovom zasadnutí vyčlenili 55-tisíc eur na vybudovanie troch stanovíšť polopodzemných kontajnerov. Na začiatku plánuje mesto využiť na manipuláciu s kontajnermi existujúci automobil vybavený hydraulickou rukou. Do budúcnosti primátor nevylučuje aj prerobenie jedného z nových zberových vozidiel na tento účel. To by si vyžiadalo ďalšie náklady. Podmienkou však je, aby takýchto stanovíšť bolo v meste viac ako len tri.
Podľa primátora je len otázkou času, kedy sa takéto kontajnery objavia aj v ďalších mestách, aj v regióne. V súčasnosti už takýto systém využívajú vo Zvolene či Nitre, ale polopodzemné kontajnery sa už vyskytujú aj v niektorých dedinách. „Aj keď si skôr myslím, že tento systém je typický skôr pre sídliskové aglomerácie, kde je veľká koncentrácia bytov. Uvidíme po roku testovania, a zvážime pozitíva i negatíva tohto systému, aj keď viac počúvam o pozitívach,“ uviedol Štefan Bieľak.

Rastislav Ovšonka