Vo Vlkovej zrekonštruujú cestu, plánujú aj nájomné byty

V minulom roku sa naša obec uchádzala o projekt na rekonštrukciu komunikácie plôch a chodníkov v obci pred obecným úradom, ešte ho však nemáme vyhodnotený. V najbližšej dobe budeme žiadať o dotáciu na výstavbu nájomných bytov, ktorú musíme stihnúť podať do konca februára, práve sme v procese prípravy. Boli s tým komplikácie, museli sme vysporiadať pozemky, spraviť zmenu územného plánu, to všetko sa ale podarilo a máme právoplatné stavebné povolenie. Dúfam, že budeme úspešní. Ďalej plánujeme rozšíriť vodovod v obci a tiež potrebujeme AT stanicu vody, máme totiž slabší tlak vody v časti Levkovce. Pomohlo by to už existujúcim domom, pretože je tam plánovaná individuálna bytová výstavba.

Treba dobudovať infraštruktúru. Ďalšia IBV pre 13 rodinných domov sa plánuje dole v obci za školou, vlastníkom týchto pozemkov je Slovenský pozemkový  fond. Východoslovenská energetika plánuje aj rekonštrukciu stĺpov a vedenia v obci, pravdepodobne sa bude rekonštrukcia konať v lete tohto roku. Následne na to by sme chceli vyasfaltovať obecné komunikácie, pretože sú v katastrofálnom stave, uvidíme ako nás pustí rozpočet. Momentálne sme v procese projektovej dokumentácie na chodník popri ceste II. triedy od autobusovej zastávky v centre smerom na horný koniec. Teší ma bohatá výstavba v novej časti obce IBV Park Panoráma. Je tam kompletná infraštruktúra a lokalita je vyhľadávaná a pre ľudí zaujímavá. Aj tento rok sa v Panoráme plánuje s výstavbou minimálne dvadsiatich rodinných domov. Celkový počet stavebných pozemkov je 180.

Obec Vlková. Snímka: hiking.sk

V obci nám funguje futbalový oddiel, hráme 7. ligu doma na našom futbalovom ihrisku pri základnej škole. Hasičský zbor máme činný tretí rok – odkedy nám pridelili hasičské vozidlo, naši dobrovoľní hasiči sú viac motivovaní. Na súťaže veľmi nechodíme, ale na našich hasičov sa môžu občania spoľahnúť, snažia sa pomáhať v každej nepriaznivej situácii.

Každý rok sa snažíme pre našich občanov pripraviť Fašiangy spojené so zabíjačkou a karnevalom pre deti. Aj tento rok sa bude konať 10. februára sprievod masiek po obci a budeme  pochovávať basu. Na Deň matiek mávame posedenie s mamičkami, v októbri Deň úcty k starším, potom Mikulášske popoludnie, na ktoré naša ZŠ s MŠ vždy pripravia zaujímavý program. Tento rok bude pre nás leto výnimočné, pretože na sobotu 28. júla 2018 je pripravený bohatý kultúrny program pre občanov obce, rodákov a priateľov. Obec tento rok oslavuje 740. výročie prvej písomnej zmienky. Máme vydanú knižnú publikáciu o histórii a súčasnosti obce z roku 2014. K tejto publikácii plánujeme vydať CD s fotodokumentáciou z knižnej podoby aj s doplnením toho, čo v knihe nenájdete.

Peter Bendík
starosta obce Vlková