Vojňany prišli za rok o všetkých svojich 90-tnikov

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme sa zhodli, že najpálčivejšie témy sú rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorý má viac než 40 rokov a rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Obec Vojňany. Snímka: obec

Výzva na kultúrny dom bola zrušená pre celé Slovensko, preto sme sa rozhodli ísť z vlastného rozpočtu a rozdeliť si rekonštrukciu na etapy. Podarilo sa nám vymeniť okná na celom kultúrnom dome. Ústredné kúrenie sme vymenili v časti materská škôlka, knižnica, časť klubovne. V tomto roku chceme pokračovať výmenou kúrenia v sále a zadných častí kultúrneho domu. Čo sa týka výzvy na rekonštrukciu miestnych komunikácií, výzva bola podávaná v novembri 2015 a teraz sme dostali informáciu, že nám schválili vyše 76-tisíc eur, takže je to pre nás potešujúca správa.

Teší nás, že u nás funguje materská škôlka. Deti nám zabezpečujú kultúrny program na spoločenských akciách. Vďaka patrí pani riaditeľke Tobolovej a pani učiteľke Slovjakovej. Naši hasiči sú tento rok vybavení, vyškolení a prestrojení, postúpili z C do B skupiny. Je to už vyššia náročnosť, ale myslím si, že chlapci aj dievčatá na to majú. Naše dievčatá preukazujú nielen dobré výsledky na súťažiach, ale dievčenské družstvo nám v obci vymaľovalo plot. Málokedy sa vidí niečo také a navyše zadarmo.

Mrzí nás, že v priebehu roka od nás odišli naši piati 90-tnici, boli v rozpätí 92 až 99 rokov. Mysleli sme si, že budeme oslavovať storočnicu. Najstaršiu máme teraz 88-ročnú pani.  Pozitívne je, že máme s pomocou úradu práce v Kežmarku nové pracovné miesto. Ide o pracovníka, ktorý bude čistiť verejné priestranstvá. Verím, že to prinesie skvalitnenie života v našej obci.

Marián Gaborčík
starosta obce Vojňany