Z Liptovskej Tepličky omylom až na Ural. Aj to sú vojnové príbehy z novej knihy Marcela Maniaka

Koncom januára uviedli do života siedmu publikáciu amatérskeho historika Marcela Maniaka Partizánska obec Liptovská Teplička.

Knihu uviedli pri príležitosti spomienky na oslobodenie obce (sprava  starosta Slavomír Kopáč a autor Marcel Maniak). Snímka: obec Liptovská Teplička

Takmer každá obec už má svoju monografiu. Vojnové roky sa v nich však spomínajú skôr okrajovo. Výnimkou nie je ani Liptovská Teplička. S blížiacim sa 73. výročím oslobodenia obce sa zrodila myšlienka zostaviť publikáciu, ktorá by mapovala udalosti druhej svetovej vojny. Približne pred rokom autor oslovil starostu obce s ponukou spracovať vojnovú históriu Liptovskej Tepličky. Rovnakú ponuku dal Marcel Maniak aj starostovi Vernára Vladimírovi Ondrušovi. Ak by sa to podarilo, obe partizánske obce by boli spracované v samostatných publikáciách.

„V okolitých horách mali svoje štáby umiestnené viaceré partizánske skupiny. Partizánom pomáhali nielen jednotlivci, ale prakticky celá obec.“

 

Marcel Maniak
amatérsky vojnový historik

Domáci sa dozvedia všetko o svojich partizánoch

Nová kniha zaznamenáva pohnuté roky druhej svetovej vojny v Liptovskej Tepličke. Samostatná kapitola je venovaná Slovenskému národnému povstaniu. „Počas povstania sa táto obec ocitla priamo v centre diania. Po celú dobu sa v nej striedavo nachádzali partizáni a nemeckí vojaci. V okolitých horách mali svoje štáby umiestnené viaceré partizánske skupiny. Partizánom pomáhali nielen jednotlivci, ale prakticky celá obec,“ vraví Marcel Maniak. Čitateľ sa dozvie všetko o partizánskych skupinách a ich veliteľoch, o priebehu SNP v obci a v jej okolí. V ďalších kapitolách zachytil Marcel Maniak spomienky priamych účastníkov protifašistického odboja, mená padlých a ranených obyvateľov obce, pamätné miesta bojov, vznik a pôsobenie základnej organizácie SZPB a ďalšie zaujímavosti súvisiace s druhou svetovou vojnou v obci. Nechýba v nej ani oslobodenie obce 29. januára 1945.

Partizánska rádiostanica z Liptovskej Tepličky. Snímka: archív Marcela Maniaka

Sovieti pustili Nahalku s ospravedlnením

Zo spomienok pamätníkov pre vás vyberáme tie z úst Michala Fedorňáka, komisára oddielu Štvrtej brigády gen. Štefánika partizánskeho zväzku Stalin. Rozpráva o udalostiach z decembra 1944 a o svojom spolubojovníkovi Štefanovi Nahalkovi z Liptovskej Tepličky. „Štefan Nahalka mohol byť asi 18-19-ročným mládencom. Bol veľmi hrdý na to, že je partizánom. Fyzicky bol zdatný a veľmi nebojácny. Mal vyvinutý veľký zmysel pre plnenie povinností. V čase voľna myšlienkami zabehol do rodnej obce a spomínal svoju mamičku,“ cituje Michala Fedorňáka M. Maniak. Od 26. decembra o Štefanovi Nahalkovi Fedorňák nepočul, vtedy plnil úlohu pri Spišskej Novej Vsi. Prvá správa o Nahalkovi sa k Fedorňákovi dostala začiatkom roku 1946 od skupinky Liptovskotepličanov. Štefan Nahalka totiž napísal svojej matke list – zo Sovietskeho zväzu.

Liptovská Teplička má zdokumentovanú aj vojnovú históriu. Ilustračná snímka: Pavel Hanko

Skupinke poradil, aby získali potvrdenia o účasti Štefana v protifašistickom odboji a v partizánskom zväzku. Všetky potrebné doklady poslali na ministerstvo zahraničných vecí do Prahy. „Nahalka bol prepustený a vrátil sa do vlasti. Keď ho prepustili, tak sa mu len ospravedlnili, že sa stal veľký omyl, že sa omylom dostal na Ural,“ uzatvára svoje rozprávanie Michal Fedorňák.

Pracuje už na ďalších knihách

Kniha vyšla len pred pár dňami vo vydavateľstve Jadro Kežmarok. Marcel Maniak však má už rozpracované ďalšie tri publikácie. „Postupne ich spracovávam. Času je veľmi málo, keďže musím chodiť do práce a mám predovšetkým rodinu. Keď mám nejakú voľnú hodinku, už aj sadám za počítač a niečo píšem,“ vraví M. Maniak, ktorý pracuje na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Poprade. Rozpracovanú má publikáciu Spomienky na 2. svetovú vojnu, v ktorej si prečítate svedectvá priamych účastníkov vojny. „Ku dnešnému dňu už nežije ani jeden z nich, čiže ja som rozhovory s nimi na poslednú chvíľu stihol urobiť. Poskytli mi svoje materiály, ktoré postupne spracovávam,“ vraví M. Maniak. Prečítate si v nej aj o dvoch generáloch spod Tatier – zo Spišského Štiavnika a z Vikartoviec. Obaja po vojne slúžili v Československej armáde.

Marcel Maniak (v strede) pripravuje ďalšie vydanie publikácie Nezabúdame. Snímka: archív Marcela Maniaka – záber z krstu knihy Nezabúdame

Chystá aj druhé doplnené vydanie knihy Padli za našu slobodu. V decembri začal aj s treťou publikáciou, ktorá svojím obsahom prekročí hranice podtatranského regiónu. Okrem toho začína spracovávať aj históriu okresov Spišská Nová Ves a Levoča a jeho práce sa tento rok objavia vo vlastivednom zborníku Spiš č. 9 a v zborníku k 100. výročiu vzniku ČSSR.

Jana TOMALOVÁ