Historický kalendár – 10. týždeň

» 6. marca sa narodil osvetový pracovník a dramaturg Ladislav Faix (6. 3. 1908 Lučivná – 24. 7. 1967 Bratislava). Maturoval na levočskom gymnáziu v roku 1926. Vysokoškolské vzdelanie si doplnil v Prahe, kde z práva promoval v roku 1931 a súbežne študoval na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity hudobné vedy. To už bol výborný klavirista a začal hudbu aj komponovať. V roku 1937 sa stal hlásateľom rozhlasovej stanice Praha 1. Po nemeckej okupácii Čiech a Moravy prišiel do Slovenského rozhlasu v Bratislave. V roku 1941 Faixa zatkli, dva mesiace bol väznený a do rozhlasu sa už nesmel vrátiť. V roku 1945 odišiel znova do Prahy, kde bol zástupcom zmocnenca ministra informácií pre filmové ateliéry, neskôr prešiel do Gramofónových závodov. V roku 1958 sa vrátil na Slovensko a do Vysokých Tatier ako vedúci pracovník koncertnej kancelárie. Ostalo po ňom mnoho diel. Zameral sa najmä na komponovanie tanečných skladieb, valčíkov a ďalšie. Ladislav Faix sa venoval aj prekladom z francúzskeho a nemeckého jazyka.

» 8. marca sa narodil hudobník a propagátor džezu Stanislav Sulkovský (8. 3. 1943 Poprad – 20. 2. 2001 Poprad-Matejovce). Študoval hru na klavír na konzervatóriu v Bratislave, odkiaľ bol vylúčený pre džezové aktivity. Hral v Orchestri Jaroslava Procházku, bol členom pražského Reduta kvintet, s ktorým účinkoval v Egypte, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, nahrával v Supraphone. Hrával vo dvojici spolu s Janom Hammerom, v Západnom Berlíne vystupoval s černošskými hudobníkmi, bol členom Comba Gustáva Offermana, hral v Orchestri Juraja Velčovského a tiež s rôznymi kapelami a hudobníkmi v Čechách. V rokoch 1975 až 1979 pôsobil ako korepetítor v opere v Banskej Bystrici, od roku 1979 hrával v hoteloch v Poprade a vo Vysokých Tatrách, vyučoval na ĽŠU v Poprade a v Štrbe. Patril k prvej generácii slovenských hudobníkov, ktorá smerovala k ortodoxnej línii džezu.

» 11. marca zomrel sladovník, horolezec a zakladateľ skialpinizmu Ján Friesz (31. 3. 1900 Poprad – 11. 3. 1963 Vysoké Tatry). Absolvoval Obchodnú školu v Kežmarku. Bol prvým spišským sladovníkom v popradskom pivovare. Po roku 1947 pracoval ako baník vo Švábovciach, v Tatra nábytku v Kráľovej Lehote a ako robotník v Chemosvite Svit. Zaslúžil sa o postavenie pivovarskej kolónie – pivovarských domov. Bol zaľúbený do Vysokých Tatier, absolvoval všetky známe horolezecké výstupy kategórie III. a IV. a lyžiarske túry vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Vo Vysokých Tatrách bol spoluzakladateľom dnešného skialpinizmu
s G. Luczym a V. Maurerom.

» 11. marca zomrela učiteľka, okresná školská inšpektorka a autorka učebníc pre základné školy Anna Králiková (8. 2. 1917 Malý Slavkov – 11. 3. 1973 Bratislava). Po absolvovaní Učiteľského ústavu v Levoči pôsobila ako učiteľka na základných školách v Kravanoch, Šuňave, Podhorí a Matejovciach. Od roku 1960 až do svojej smrti pôsobila ako okresná školská inšpektorka pre základné a materské školy. Bola členkou Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, spoluautorkou a recenzentkou učebníc pre základné školy a autorkou metodiky pre materské školy. Bola nositeľkou titulu Vzorný učiteľ a pamätnej medaily J. A. Komenského. Za svoju činnosť v Československom Červenom kríži jej bol udelený odznak ČSČK 1., 2. a 3. stupňa.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.