Obytné kontajnery nebudú zadarmo

Matejovčania hľadajú s mestom komplexné riešenie pre rozvoj mestskej časti.

Obytné kontajnery v Poprade-Matejovciach. Snímka: rov

V piatok dorazili na Staničnú ulicu v Poprade-Matejovciach prvé štyri obytné kontajnery. Tie sú určené pre obyvateľov z domu, ktorý zhorel ešte 22. februára. Ďalšie kontajnery by mali prísť už tento týždeň. Poslanci mestského zastupiteľstva ešte pred týždňom schválili nákup desiatich obytných kontajnerov a dvoch kontajnerov so sociálnym zázemím za 150-tisíc eur. Tento zámer vyvolal na zastupiteľstve búrlivú debatu. Proti tomuto riešeniu bol najmä poslanec Rudolf Kubus, ktorý aj hlasoval proti nákupu kontajnerov. „Občania nám zverili majetok mesta a toto je nešťastné riešenie. Nemali by sme podporovať túto generáciu Rómov a to tým, že im budeme dávať niečo zadarmo. Za sedem rokov nám v Matejovciach vznikla časovaná bomba a všetci sme vedeli, že raz to tam v tom gete buchne. Mali by sme im dať šancu, aby si tú situáciu mohli riešiť sami,“ uviedol Kubus.

Zhorený dom zlikvidovali bagre. Snímka: rov

Za bývanie si budú platiť

Podľa primátora Jozefa Švagerka mesto nebude dávať Rómom nič zadarmo. Za bývanie v kontajneroch budú platiť riadny nájom. „Pripravujeme nájomné zmluvy pre jednotlivé rodiny, aby to ubytovanie nemali zadarmo,“ uviedol primátor. Nájomné za kontajnery bude vo výške 40 eur mesačne za jeden kontajner. Náklady na prevádzku jedného kontajnera budú 160 eur, ktoré si taktiež budú platiť. Náklady na bývanie si majú obyvatelia hradiť formou inštitútu osobitného príjemcu, čo je jedna z podmienok, aby Rómovia dostali do nájmu kontajner. Nájomné zmluvy chce mesto uzatvárať vždy len na jeden mesiac. Podľa vedúcej sociálneho odboru Mestského úradu v Poprade Etely Lučivjanskej, do kontajnerov sa bude sťahovať 15 rodín, ktoré majú trvalý pobyt v meste. Na to, aby sa mohli ľudia do nových kontajnerov nasťahovať, bude potrebné napojiť ich na kanál, vodu a elektrinu.

Výhľad z okna obytného kontajnera v Poprade-Matejovciach. Snímka: rov

Matejovce sa neriešia už dlhodobo

Požiar domu v Poprade-Matejovciach a následné riešenie tejto krízovej situácie vyvolal, a to nielen v Matejovciach, vlnu emócií. „Súčasný stav je výsledkom dlhodobého neriešenia závažnej situácie v Matejovciach. Preto sme požiadali vedenie mesta o komplexné riešenie – rómskej otázky, ciest, chodníkov, osvetlenia. Chcem veriť, že mesto pristúpi ku konkrétnym krokom a začne sa riešiť hlavne rómska problematika a s tým spojené veci – vzdelávanie, sociálny podnik
a ďalšie,“ uviedol predseda Klubu Matejovčanov Marek Dragošek po rokovaní s vedením mesta. Samospráva vytvorila spolu s Klubom Matejovčanov pracovnú skupinu, ktorej cieľom je vypracovanie dlhodobého plánu rozvoja pre túto časť mesta. „Tento problém je neriešený možno 25 rokov a ak, tak len ad hoc a nesystematicky. Do tohto procesu musia vstúpiť všetci hráči, ktorí tam sú. Firmy, školy, samotní Matejovčania a samozrejme mesto Poprad,“ uviedol viceprimátor Popradu Igor Wzoš, ktorý predsedá pracovnej skupine.

Rastislav OVŠONKA

Poprad-Matejovce. Snímka: rov