Poslanci odklepli nové investície za milióny eur

Volebný rok sa prejavuje aj v plánoch mesta na výstavbu: pribudnúť by mali ihriská aj parkoviská. Cintorín čaká rozšírenie.

Cintorín v Poprade-Veľkej. Snímka: rov

Na ďalšom neplánovanom zasadnutí, už druhom v tomto roku, sa minulý utorok zišli poslanci mestského zastupiteľstva. Hoci jednou z horúcich tém, ktorú poslanci riešili, bol nákup kontajnerov pre obyvateľov zo Staničnej ulice, zastupiteľstvo schvaľovalo aj rozsiahlu úpravu rozpočtu. Na ďalšie investičné akcie na tento rok poslanci vyčlenili 3,379 milióna eur. Na tento účel použije mesto peniaze z rezervného fondu.

Cintorínu chýbajú priestory

Najväčšou akciou bude rekonštrukcia a výstavba multifunkčného športoviska v areáli základnej školy na Komenského ulici. „Chceme, aby ho využívali nielen žiaci, ale aj obyvatelia sídliska,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Na tento účel vyčlenili poslanci 475-tisíc eur. Multifunkčné ihrisko za 135-tisíc eur vyrastie aj v areáli základnej školy v mestskej časti Matejovce.
Významnou investíciou je podľa primátora schválenie 317-tisíc eur na výkup pozemkov pre potreby rozšírenia hlavného cintorína v mestskej časti Veľká. „Máme problém s kapacitou cintorína. Toto je dôležité pre vysporiadanie pozemkov,“ dodal primátor. Aj tohto roku bude pokračovať rekonštrukcia 11 bytových jednotiek v Zariadení pre seniorov na Komenského ulici. Na tento účel vyčlenili poslanci 150-tisíc eur. Mesto začne aj s rekonštrukciu objektu nocľahárne na Levočskej ulici. Tento projekt by mal stáť 250-tisíc eur.

Škola v Poprade-Matejovciach dostane nové ihrisko. Snímka: rov

Nové cesty, chodníky a parkoviská

Samostatnou kapitolou sú investície do ciest, chodníkov a parkovísk. Za 185-tisíc eur plánuje mesto prestavať križovatku ulíc Rovná a Kukučínová na okružnú. Malo by ísť o spoločnú investíciu s Prešovským samosprávnym krajom, ktorý je vlastníkom komunikácie na Kukučínovej ulici. Dôvodom prestavby križovatky je zvýšenie bezpečnosti hlavne chodcov, keďže okrem študentov viacerých stredných škôl tu v tejto časti pribudli nové byty.

Projekt nových okružných križovatiek na sídlisku Juh v Poprade. Snímka: Mesto Poprad

Ďalšou združenou investíciou je výstavba okružných križovatiek na ceste I/66 a III/3075 na sídlisku Juh. Poslanci vyčlenili na tento projekt spolu 400-tisíc eur. Celkové náklady na výstavbu križovatiek sú odhadované na 1,152 milióna eur.
Do rekonštrukcií a výstavby nových chodníkov v centre Matejoviec pôjde tohto roku 255-tisíc eur. Na dobudovanie parkovísk na Francisciho ulici pôjde 75-tisíc eur. V tomto prípade ide o združenú investíciu s pivovarom Tatras. Na nové parkoviská na sídlisku Juh pri bytovom dome Tálium a Torysa vyčlenili poslanci 60-tisíc eur a ďalších 90-tisíc na parkoviská pri bytovom dome Končistá. Na revitalizáciu vnútrobloku na Jarnej ulici na sídlisku Juh určili poslanci 150-tisíc eur. Nové verejné osvetlenie by malo pribudnúť na uliciach Staré ihrisko, časti Moyzesovej a časti Ulice Slobody v Spišskej Sobote.
Tento rok by mesto malo pokračovať v obnove ďalšej barokovej sochy Immaculaty. Po matejovskej príde tohto roku na rad socha v mestskej časti Veľká.

Rastislav OVŠONKA