Do Pradiarne smeruje ďalší investor

V priemyselnej zóne onedlho pribudne 360 nových pracovných miest.

Ilustračná snímka: rov

V priemyselnej zóne Pradiareň v Kežmarku sa pripravuje výstavba nového výrobného závodu spoločnosti Takenaka Europe. Podľa zverejneného zámeru na informačnom portáli ministerstva životného prostredia plánuje spoločnosť v prevádzke Mubea Project – Kežmarok postaviť v areáli výrobno-prevádzkovú halu s administratívnou budovou. Spoločnosť plánuje vytvoriť v Kežmarku 360 pracovných miest, z toho 60 v administratíve, zvyšok vo výrobe.

Produkovať budú komponenty do automobilov

Výrobný program spoločnosti je zameraný na ľahkú strojárenskú výrobu, a to vývoj a výrobu pre automobilový priemysel. Základné portfólio výrobkov spoločnosti tvoria vysoko výkonné pružiny, systém napínania remeňov, pružinové svorky, tanierové pružiny pre prevodovky a iné príbuzné produkty pre automobilový priemysel. V Kežmarku plánuje firma vyrábať pružinové svorky a tanierové pružiny pre prevodovky. Ročne tu plánuje spoločnosť spracovať sedemtisíc ton ocele a ďalších 600 ton surových oceľových diskov. Celkový počet zamestnancov, ktorých bude 360, má robiť v troch zmenách. V maximálnej zmene by malo byť 180 zamestnancov. V ďalších dvoch zmenách po 90 zamestnancov.

Investícia dosiahne desať miliónov eur

Investor plánuje začať s výstavbou závodu v treťom štvrťroku 2018. Dokončený by mal byť do jedného roku. Súčasťou projektu nového výrobného závodu v Pradiarni sú aj parkovacie miesta. Tých by malo byť 198, resp. 328, v závislosti od variantu, ktorý prejde povoľovacím konaním. Predpokladané investičné náklady na výstavbu závodu predstavujú desať miliónov eur. Areál bude dopravne napojený z existujúcej obslužnej komunikácie priemyselného parku, ktorá je vo vlastníctve mesta Kežmarok a cez kruhový objazd napojená na štátnu cestu I/67. Vnútroareálová komunikácia závodu sa bude napájať za železničným prejazdom v priemyselnom parku, keďže nový závod má vzniknúť v priemyselnej zóne za železničnou traťou.

Rastislav Ovšonka