Historický kalendár – 15. týždeň

» 11. apríla sa narodil plavec Filip Lutz (11. 4. 1985 Poprad – 25. 4. 2003 Poprad). Patril medzi najtalentovanejších juniorov na Slovensku. Ako žiak športových plaveckých tried bol vo všetkých vekových kategóriách majstrom Slovenska, slovenským juniorským rekordérom na 50

» 14. apríla sa narodil stavebný inžinier, verejný činiteľ a účastník protifašistického odboja Václav Holý (14. 4. 1888 Praha – 19. 4. 1956 Liptovský Mikuláš). V rokoch 1911 až 1916 študoval na Stavebnej fakulte pražskej techniky. Na Slovensku pôsobil od roku 1918, kam prišiel s československou armádou obsadzovať Spiš. Od roku 1919 bol mestským inžinierom v Spišskej Novej Vsi. Viedol stavbu železnice Červená Skala – Margecany či dvojkoľajného tunela pri Kraľovanoch. Projektoval trať Spišská Nová Ves – Nálepkovo, stavbu hydrocentrál na Hornáde a Hnilci. Po roku 1939 bol vlastníkom stavebnej firmy a spolumajiteľom firmy Ing. Holý, Šašinka a Janeček v Poprade. Holý sa stal popredným regionalistom Spiša, zakladateľom kultúrnych, športových (AC Spišská Nová Ves) a iných inštitúcií (bol predsedom Československého Červeného kríža v Spišskej Novej Vsi). Organizoval stavbu vodovodu mesta Kežmarok. Po roku 1939 bol príslušníkom ilegálneho protifašistického odboja. Po dočasnom zatlačení Povstania do hôr spolupracoval na zásobovaní partizánov. Bol vyznamenaný viacerými vojenskými vyznamenaniami.

» 14. apríla sa narodil advokát a gróf provincie 16 spišských miest Jakub Nitsch (14. 4. 1807 Stráže pod Tatrami – 23. 2. 1867 Spišská Nová Ves). Po štúdiách sa vrátil do Stráží, advokátsku činnosť vykonával v Poprade. Bol veľmi dobrým, zásadovým a rozhodným advokátom, tešil sa všeobecnej úcte. Po vydaní Októbrového diplomu v roku 1860 bol zvolený za grófa provincie 16 spišských miest a pričinil sa o jej obnovenie s vlastnou samosprávou a súdnictvom.

» 14. apríla sa narodil papiernický majster Samuel Cziser st. (14. 4. 1733 Poprad – 1798 Poprad). Ako jediný syn dobre situovaného a váženého papiernického majstra a mešťana navštevoval niekoľko rokov školu v Kežmarku a Levoči. Samuel sa v mladom veku (19 rokov) stal nielen samostatným majstrom, ale aj majiteľom významnej a dobre prosperujúcej papierne. Zastával významné funkcie v mestskom magistráte. Postupne sa v rokoch 1776 až 1798 stal pokladníkom mesta, mestským poručíkom, sudcom a často sa spomína aj ako člen magistrátu a prísediaci. Svoju papiereň často opravoval a rozširoval. Už v roku 1759 sa uvádza Samuel Cziser ako majster v zozname papiernických majstrov Spiša a jeho syn Ján je uvedený v zozname tovarišov. Cziser vyrábal všetkých osem druhov papierov. V jeho priesvitkách sa ukazovali rôzne motívy ako poštová trúba a svätoštefanská koruna.

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou.