Hrobka z Popradu-Matejoviec bude mať svoju poštovú známku

Súčasne s inauguráciou známky otvoria v Podtatranskom múzeu aj filatelistickú výstavu.

Známka Archeologická lokalita Poprad-Matejovce. Ilustračná snimka: pofis.sk

V piatok 27. apríla sa v Podtatranskom múzeu v Poprade uskutoční inaugurácia novej poštovej známky z emisie Krásy našej vlasti: Archeologická lokalita Poprad-Matejovce. Hlavným motívom novej poštovej známky je pohrebné lôžko, ktoré sa našlo pred viac ako desiatimi rokmi v areáli priemyselného parku. Známka s nominálnou hodnotou 0,95 eur vychádza v náklade 200-tisíc kusov. Priamo v múzeu bude zriadená príležitostná poštová priehradka.

Obálka prvého dňa vydania. Ilustračná snimka: pofis.sk

Súťažná výstava známok po šiestich rokoch

Hneď po skončení inaugurácie novej poštovej známky pripravilo Podtatranské múzeum v spolupráci s Klubom filatelistov v Poprade, Slovenskou poštou a Zväzom slovenských filatelistov otvorenie súťažnej všeobecnej filatelistickej výstavy III. stupňa Popradfila 2018. V Poprade sa súťažná výstava koná po šiestich rokoch a tohto roku je to len jedna z dvoch súťažných filatelistických výstav na Slovensku. Výstava je určená pre nové exponáty a exponáty, ktorým skončila kvalifikácia. Na výstave sa predstaví takmer 30 exponátov, z toho 13 mládežníckych.
V Poprade budú vystavovať viacerí skúsení filatelisti, ktorých exponáty určite zaujmú nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť. K zaujímavým kúskom budú patriť exponáty Františka Divoka, ktorý sa venuje histórii poštovníctva na Spiši, ale aj tradičné filatelistické exponáty Ľudovíta Kopinca a Jozefa Vangela, ktorí sa venujú československej známkovej tvorbe. Kým prvý mapuje obdobie rokov 1945 až 1953, druhý sa venuje počiatkom československej známkovej tvorby z rokov 1918 a 1919.

Známka, obálka prvého dňa vydania i príležitostná pečiatka bude aj tentoraz. Ilustračná snímka: rov

Exponáty zhodnotí porota

Výstava Popradfila je súťažnou výstavou. Každý z exponátov bude hodnotiť štvorčlenná porota. Na základe tohto hodnotenia budú môcť exponáty postúpiť na výstavu vyššieho stupňa. Filatelistické súťažné výstavy možno označiť za vrchol snaženia zberateľa poštových známok. Exponátom zberateľ prezentuje širokej verejnosti nielen svoju zbierku, ale aj vedomosti, keďže každý má predpísané pravidlá, ktoré musí spĺňať. „Len tie najlepšie exponáty sa môžu neskôr dostať na medzinárodné výstavy. Príkladom je jeden z porotcov na popradskej výstave – Vojtech Jankovič, ktorý pred troma rokmi získal na medzinárodnej výstave v Budapešti Grand Prix International HUNFILA 2015 za exponátom My life as a bicycle – Môj život ako život bicykla,“ informoval predseda popradského klubu filatelistov Rastislav Ovšonka.
Pri príležitosti vydania novej známky, ako aj otvorenia výstavy, bude popradská pošta v príležitostnej priehradke v múzeu používať dve príležitostné pečiatky. Výstava Popradfila potrvá v Podtatranskom múzeu v Poprade do nedele 6. mája.

(red)