Investori chcú vyššie domy, ale aj viac parkovísk na úkor zelene

O zámeroch investorov budú rokovať popradskí poslanci.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade. Ilustračná snímka: rov

Na úvod štvrtkového rokovania Mestského zastupiteľstva v Poprade zloží poslanecký sľub Anton Andráš, ktorý nahradí Adriána Kromku. Ten sa vzdal svojho mandátu listom z 28. marca. Anton Andráš v minulosti už pôsobil ako mestský poslanec i prednosta mestského úradu. Pred viac ako dvadsiatimi rokmi zastával aj post prednostu okresného úradu a neskôr pôsobil aj ako minister vnútra. V ostatných komunálnych voľbách kandidoval za koalíciu KDH – OĽANO – SDKÚ-DS – SaS a získal 909 hlasov.

Na stole majú aj územný plán

Zastupiteľstvo bude rozhodovať o viacerých návrhoch investorov, ktorí žiadajú zmenu územného plánu. Poslanci by mali rozhodnúť, ktorými z navrhnutých zmien sa bude vôbec samospráva zaoberať. Zrejme najväčšiu diskusiu možno očakávať v prípade projektu Corrib na Levočskej ulici a projektu Meander na Štefánikovej.
Na Štefánikovej ulici žiada popradská spoločnosť AVAK prehodnotiť regulatív, aby podiel parkovísk na teréne mohol byť namiesto 15 až 60 percent. Odbor urbanizmu a priestorového plánovania považuje individuálne stanovovanie výšky podielu za nekoncepčný a nesystémový krok. Záleží tak na poslancoch, či odsúhlasia takúto požiadavku. Spoločnosť chce na Štefánikovej ulici postaviť 13-poschodový bytový dom a k tomu potrebuje zodpovedajúci počet parkovacích miest. Vzhľadom na existujúce obmedzenia v územnom pláne však takýto zámer spoločnosti je možné len ťažko realizovať, resp. s vysokými finančnými nákladmi.

Vedľa sedemposchodovej bytovky má pribudnúť ďalšia s trinástimi poschodiami. Snímka: rov

V prípade projektu Corrib žiada staroľubovnianska spoločnosť Corrib development Poprad taktiež zmenu regulatívov. Momentálne platia v lokalite na Levočskej ulici obmedzenia – 8 nadzemných podlaží a maximálna výška 30 metrov a index zastavateľnosti 0,35 a index zelene 0,60. Firma žiada zvýšenie podlažnosti na 13 nadzemných podlaží a 50 metrov, index zastavateľnosti 0,85 a index zelene 0,15. Firma chce na Levočskej ulici postaviť 13-poschodový dom so 102 bytmi a štyrmi obchodmi. Rovnako ako predchádzajúci zámer, aj tu musia rozhodnúť poslanci, či sa týmito zmenami bude vôbec mesto zaoberať.

Rozšíri sa zber biologického odpadu

Mesto Poprad uspelo s projektom na zvýšenie kapacít triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. V rámci projektu mesto nakúpi zberné nádoby a traktor s čelným nakladačom a lyžicou, štiepkovač konárov a zberové vozidlo s umývačkou, ako aj 3 050 zberových nádob. Poslanci budú musieť schváliť zapožičanie technického vybavenia počas viazanosti projektu spoločnosti Brantner, ktorá mestu Poprad poskytuje služby v odpadovom hospodárstve. Samospráva plánuje zvýšiť kapacitu triedeného odpadu o 1 150 ton.
Poslanci tiež budú schvaľovať zaradenie budúceho detského ihriska Žihadielka do majetku mesta. To vyrastie vo vnútrobloku za bytovým domom Antimón ako rekonštrukcia existujúceho ihriska. To sa nachádza neďaleko predajne spoločnosti Lidl, ktorá celú internetovú súťaž o umiestnenie ihriska v hodnote takmer 72 600 eur vyhlásila. Mesto Poprad sa vo svojej kategórii v internetovej súťaži umiestnilo na druhom mieste s celkovým počtom 82 208 hlasov.
Zasadnutie mestského zastupiteľstva začne o 9.00 h v zasadačke mestského úradu. Rokovanie zastupiteľstva je verejne prístupné.

Rastislav Ovšonka